NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA (22.03.2019)

 

Datum: 22.03.2019

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 1. Številka: 478-151/2019

S parc. št. 1239/15 k.o. 2592 Jernej (ID znak: parcela 2592 1239/15), v izmeri 340 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Kolomban. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 19.720,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-559/2018

S parc. št. 3786, k.o. 2616 Podpeč (ID znak: parcela 2616 3786), v izmeri 341 m2. Prodaja se solastniški delež do 1/3. Meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na območju za promet in zveze v naselju Podpeč. Za navedeno nepremičnino je v teku vknjižba lastninske pravice s strani Mestne občine Koper. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena solastniškega deleža na nepremičnini znaša 2.500,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-628/2017

S parc. št. 2706/2, k.o. 2624 Koštabona (ID znak: parcela 2624 2706/2), v izmeri 51 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na območju razložene in razpršene poselitve, na območju Koštabone. Za navedeno nepremičnino je v teku vknjižba lastninske pravice s strani Mestne občine Koper. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 2.040,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-12/2015

S parc. št. 2204, k.o. 2611 Marezige (ID znak: parcela 2611 2204), v izmeri 151 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na območju izvenmestnih naselij namenjenih za mešano urbano rabo, v naselju Babiči. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 4.530,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-553/2017

S parc. št. 313/2, k.o. 2597 Osp (ID znak: parcela 2597 313/2), v izmeri 177 m2. Prodaja se solastniški delež do 9/20. Meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na območju izvenmestnih naselij namenjenih za mešano urbano rabo v naselju Ospu. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena solastniškega deleža na nepremičnini znaša 2.630,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-259/2017

S parc. št. 528/4 k.o.2605 Koper (ID znak: parcela 2605 528/4), v izmeri 52 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti v centru Kopra. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 5.720,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-563/2017

S parc. št. 528/2, k.o.2605 Koper (ID znak: parcela 2605 528/2), v izmeri 14 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti v centru Kopra. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 1.540,00 EUR brez 22% DDV.

 

S parc. št. 528/6, k.o. 2605 Koper (ID znak: parcela 2605 528/6), v izmeri 31 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti v centru Kopra. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 3.410,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-188/2018

S parc. št. 3200/10, k.o. 2611 Marezige (ID znak: parcela 2611 3200/10), v izmeri 90 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na območju izvenmestnih naselij namenjenih za mešano urbano rabo v naselju Marezige. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 2.790,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-355/2013 in 478-370/2012

S parc. št. 257/1, k.o. 2597 Osp (ID znak: parcela 2597 257/1), v izmeri 70 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na območju izvenmestnih naselij, namenjenih za mešano urbano rabo. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 1.400,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-759/2007

S parc. št. 388/11, k.o. 2595 Škofije (ID znak: parcela 2595 388/11), v izmeri 176 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja v naselju Sp. Škofije. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 10.032,00 EUR brez 22% DDV.

 

S parc. št. 388/12, k.o. 2595 Škofije (ID znak: parcela 2595 388/12), v izmeri 61 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja v naselju Sp. Škofije. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 3.477,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-545/2018

S parc. št. 152/39, k.o. 2595 Škofije (ID znak: parcela 2595 152/39), v izmeri 121 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za mešano urbano rabo v zaselku Noveli. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 8.591,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-230/2018

S parc. št. 151/20, k.o. 2595 Škofije (ID znak: parcela 2595 151/20), v izmeri 189 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za mešano urbano rabo v zaselku Noveli. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 13.419,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-82/2009

S parc. št. 2430/8, k.o. 2612 Sv. Anton (ID znak: parcela 2612 2430/8), v izmeri 59 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za mešano urbano rabo v naselju Sv. Anton – Turki. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 3.422,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-844/2009

S parc. št. 4912/1, k.o. 2619 Sočerga (ID znak: parcela 2619 4912/1), v izmeri 49 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za mešano urbano rabo v naselju Lukini. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 1.568,00 EUR brez 22% DDV.

 

S parc. št. 4912/4, k.o. 2619 Sočerga (ID znak: parcela 2619 4912/4), v izmeri 28 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za mešano urbano rabo v naselju Lukini. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 896,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-359/2018

S parc. št. 4912/2, k.o. 2619 Sočerga (ID znak: parcela 2619 4912/2), v izmeri 54 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za mešano urbano rabo v naselju Lukini. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 1.728,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-210/2018

S parc. št. *68/2, k.o. 2595 Škofije (ID znak: parcela 2595 *68/2), v izmeri 70 m2. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, naselje Spodnje Škofije. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 4.550,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-565/2018

S parc. št. 6410/32, k.o. 2606 Semedela (ID znak: parcela 2606 6410/32), v skupni izmeri 177 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se zemljišče, dvorišče s parc. številka 6410/32 k.o. Semedela v izmeri 105 m2. Stanovanjska stavba s parc. štev. 6410/32 k.o. Semedela je v zasebni lasti. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, naselje Šalara. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da je pri tej nepremičnini vknjižena neprava stvarna služnost v korist Gratel, d.o.o.. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 7.256,55 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 11.04.2019, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

 

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

 • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja;
 • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

 

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

 

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno: pri referentki Hajdeji Lipolt Veljić na tel. št. 05-6646-280 (za namero pod zap. št. 1), Andreji Knez Babič na tel. št. 05-6646-284 (za namero pod zap. št. 2 do 9), Barbari Božič na tel. št. 05-6646-315 (za namero pod zap. št. 10 do 15), Eleonori Benčič na tel. št. 05-6646-290 (za namero pod zap. št. 16 in 17).

 

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

 

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER

Javni razpis za oddajo nepremičnin – poslovnih prostorov v najem v Mestni občini Koper z javnim zbiranje ponudb

»Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ki jo zastopa župan Aleš Bržan, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 31/18) in Obligacijskim zakonikom (Ur.list RS, št. 38/01 in spremembe), objavlja

  

JAVNI RAZPIS za oddajo nepremičnin-poslovnih prostorov  v najem v Mestni občini Koper z javnim zbiranjem ponudb

 

 Predmet najema so naslednji poslovni prostori:

 1. Carpacciov trg 5, Koper,  prostor v izmeri 20,42  m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parcelah št. 833  o. Koper, (ID znak: del stavbe 2605-430-2) se oddaja za skladiščno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 145, 68 € za februar 2019,

 

 1. Čevljarska ulica 11, Koper, prostor v izmeri 66,97 m2, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parcelah št. 1375/2  o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-786-1) se oddaja za trgovsko ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 492,83 € za februar 2019,

 

 1. Dimnikarska ulica 10, Koper, prostor v izmeri 27,18 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parcelah št. 1182/1  o. Koper, (ID znak: del stavbe 2605-1290-3) se oddaja za trgovsko ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 194,35 € za februar 2019,

 

 1. Gortanov trg 15, na parceli št. 1000/1, k.o. Koper, (ID znak: št. stavbe 2605-585), se oddajata dva pisarniška prostora in sicer v:

I. nadstropju z oznako:

–          106 v izmeri 12,65 m2,

ter v

II. nadstropju z oznako

–          209 v izmeri  14,05 m2,

Posamezna pisarna se oddaja za pisarniško ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 8 €/m2, za mesec februar 2019,

 

 1. Kidričeva ulica 7, Koper, prostor v izmeri 50,66 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 756/3 o. Koper (ID znak: del stavbe 2605- 174-1), se oddaja za trgovsko ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 496,35  € za mesec februar 2019,

 

 1. Vojkovo nabrežje 37, Koper, prostor v izmeri 35,80 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno stanovanjske stavbe stoječe na parceli št. 425/2, k.o. Koper (ID znak 2605-399-3), se oddaja za trgovsko ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 214,52 € za mesec februar 2019,

 

 1. Župančičeva ulica 6, prostor v izmeri 19,16 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe na parceli št. 882/2, k.o. Koper, (ID znak: del stavbe 2605-1018-3) se oddaja za skladiščno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 70,58 €, za mesec februar 2019.

 

Izklicne višine mesečnih najemnin poslovnih prostorov, ki so predmet javnega razpisa so bile določene s strani pooblaščenih cenilcev in izvedencev gradbene stroke oz. izkustveno na podlagi 38. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Poslovni  prostor  naveden pod zap. št. 2. tega razpisa je v obratovanju. Prednost ima obstoječi najemnik.

Pisarniška prostora  navedena pod zap. št. 4. tega razpisa se oddajata v najem posamezno in ne kot celota. Ponudniki lahko oddajo ponudbo za vsak prostor posamezno.

Občinski svet Mestne občine Koper je na seji dne 30.01.2019, sprejel Sklep o znižanju najemnin poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru Kopra v lasti Mestne občine Koper (Ul RS št. 8/2019 z dne 07.02.2019 (257.)), kateri je začel veljati dne 01.01.2019.

Na podlagi  navedenega, bo izbrani ponudnik za posamezni poslovni prostor imel pravico uveljavljati 30% znižanje najemnine po citiranem sklepu.

Vsi poslovni prostori se oddajo v najem v stanju, v kakršnem so.

Soglasje za morebitno prenovo posameznega poslovnega prostora bo izdano posebej oz. vključeno v samo pogodbo, katerega priloga in sestavni del bo tudi popis gradbenih del v okviru adaptacije oz. ureditve prostorov.

Na podlagi 5. odstavka 334. člena Energetskega zakona (EZ-1), (Ur. l. RS št. 17/2014 in 81/2015) so energetske izkaznice za posamezne poslovne prostore v izdelavi in bodo pridobljene pred sklenitvijo najemne pogodbe z izbranim ponudnikom.

 

ODDAJA PONUDB

Ponudbe z vso zahtevano razpisno dokumentacijo in potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe, v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAJEM, poslovni prostor v Kopru, na naslovu (navede se poslovni prostor, za katerega je najemnik zainteresiran),  z oznako »3528-3/2019« morajo prispeti na sedež Mestne občine Koper – na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 08.04.2019, do 24:00.

Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo po pošti ali osebno v sprejemno-informacijski pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure in v sredo tudi od 14.00 do 17.00 ure.

Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

 

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, dne 09.04.2018, ob 13:00 uri, na naslovu: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, sejna soba/pritličje.

Razpisna dokumentacija za poslovni prostor je na vpogled na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek oddaje, ne da bi za to navedla razloge.

Za dodatne informacije in ogled poslovnih prostorov lahko zainteresirani ponudniki v času uradnih ur pokličejo Urad za nepremičnine  – poslovni prostori, telefon številka 05/66 46 375 ali 05/ 66 46 286.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja – popravek

Datum: 19.03.2019

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52. in 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), ter na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (USPDSLS ) (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O ODDAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

Za poslovne prostore:

 

 1. Številka: 35280-11/2019

Poslovni prostor v pritličju poslovno-stanovanjskega objekta v Kopru, na naslovu Čevljarska ulica 32, stoječega na parc. št. 690/1 k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-798-7), v izmeri 20,61 m2 poslovne površine.

Poslovni prostor se oddaja za trgovsko dejavnost in se oddaja v stanju v kakršnem je, brez opreme.

Poslovni  prostor  je v obratovanju.

Najnižja ponudbena izhodiščna najemnina poslovnega prostora znaša 178,39 € mesečno.

 

 1. Številka: 35280-12/2019

Poslovni prostor v pritličju poslovno-stanovanjskega objekta v Kopru, na naslovu Mužčev trg 8, stoječega na parc. št. 1292 k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-1586-1), v izmeri 63,62 m2 poslovne površine.

Poslovni prostor se oddaja za mirno storitveno dejavnost in se oddaja v stanju v kakršnem je, brez opreme.

Poslovni  prostor  je v obratovanju.

Najnižja ponudbena izhodiščna najemnina poslovnega prostora znaša 276,56 € mesečno.

 

 1. Številka: 35280-13/2019

Poslovni prostor v pritličju poslovno-stanovanjskega objekta v Kopru, na naslovu Vlačičeva ulica 1, stoječega na parc. št. 1002 k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-568-3), v izmeri 17,97 m2 poslovne površine.

Poslovni prostor se oddaja za trgovsko dejavnost in se oddaja v stanju v kakršnem je, brez opreme.

Poslovni  prostor  je v obratovanju.

Najnižja ponudbena izhodiščna najemnina poslovnega prostora znaša 135,39 € mesečno.

 

 

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno s 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

Višina najemnine se bo spreminjala skladno s povprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki ga mesečno objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, brez sklepanja dodatkov k najemni pogodbi.

Najemnik prevzame obveznost rednega vzdrževanja, kritja obratovalnih stroškov in drugih stroškov uporabe, ki jih določi lastnik.

Pisna izjava o interesu, z vso zahtevano dokumentacijo, mora prispeti na sedež Mestne občine Koper – na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 08.04.2019, do 24:00.

Izjava oddana po tem datumu, ki ne bo pravočasno prispela, ne bo obravnavana.

Zavezujoča pisna ponudba oz. izjava o interesu mora vsebovati:

 • osnovne podatke o subjektu: naziv poslovnega subjekta (firma oz. skrajšana firma), naslov oz. sedež, matično številko, Ident. št. za DDV oz. davčno številko;
 • ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje in zastopanje ponudnika ter kontakt (telefonska številka in/ali e-naslov);
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja;
 • ID znak nepremičnine;
 • izpis iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od 3 (treh) mesecev ter
 • ponujena višina najemnine.

Za navedene poslovne prostore, bo sklenjena Pogodba najemu poslovnega prostora, za določen čas, določeno obdobje pet (5) let, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Pogodba o najemu poslovnega prostora se sklepa v obliki notarskega zapisa s klavzulo neposredne izvršljivosti.

Stroške sklenitve pogodbe pri notarju, krije najemnik.

Sklenitev najemnega razmerja, najemniku ne prinaša nikakršnih drugih pravic (npr. predkupne parvice).

Prednost pri najemu ima obstoječi najemnik.

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

S strani Občinskega sveta Mestne občine Koper je bil na seji, z dne 30.01.2019, sprejet Sklep o znižanju najemnin poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru Kopra v lasti Mestne občine Koper  (Ul RS št. 8/2019 z dne 07.02.2019 (257.)), kateri je začel veljati dne 01.01.2019.

Na podlagi  navedenega, izbrani ponudnik za posamezni poslovni prostor bo imel pravico uveljavljati 30% znižanje najemnine po citiranem sklepu.

Na podlagi 5. odstavka 334. člena Energetskega zakona (EZ-1), (Ur. l. RS št. 17/2014 in 81/2015) so energetske izkaznice za posamezne poslovne prostore v izdelavi.

Vsa pojasnila v zvezi z namero ter ogledom prostora lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper, tel. št. 05/6646-375 ali 05/6646-286, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno, pri referentkah Anuški Šuber ali Patriciji Butinar Griparič.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedla razloge.

Ostali pogoji bodo določeni s samo pogodbo.

 

MESTNA OBČINA KOPER

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU POSLOVNEGA PROSTORA

KRAJEVNA SKUPNOST VANGANEL

SVET

VANGANEL 38

6000 KOPER

 

 

Datum: 12. 3. 2019

Dopis: 11/2019

 

 

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU POSLOVNEGA PROSTORA VANGANELU št. 38 – I. nadstropje, 6000 KOPER

 

 

Na podlagi sklepa Sveta z dne 01.03.2019 objavljamo:

 

JAVNI RAZPIS Z ZBIRANJEM PISNIH PONUDB ZA ODDAJO POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM. Prostor je primeren za storitveno dejavnost ali drugo dejavnost primerno lokaciji in prostoru.

 

Naslov: Vanganel  38, I.nadstropje

Pošta: 6000 KOPER

Velikost: 27 m2

Priključen: elektrika, voda

Prostor je potrebno urediti za tiho dejavnost

Parkirni prostor

Izklicna mesečna najemnina je 250,00 EUR

 

Interesentom bo omogočen ogled prostora vsak dan po predhodnem dogovoru.

Telefonski številki sta: GSM: 041-692-307 ali  031/298-985.

 

Ponudbo je potrebno oddati v zaprti ovojnici z oznako. »Ne odpiraj-ponudba za najem poslovnega prostora – I. nadstropje« do 03.04.2019 na naslov: Krajevna skupnost Vanganel, Vanganel 38,

6000 Koper ali osebno vsako sredo  v času uradnih ur na sedež Krajevne skupnosti Vanganel.

Prostor se lahko prevzame takoj po podpisu pogodbe o najemu.

 

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija poleg splošnih kriterijev upoštevala višino ponujene najemnine. Ponudnik bo o izbiri obveščen v roku 8 dni od zaključka razpisa.

Razpisni obrazci se dobijo vsak dan na sedežu Krajevne skupnosti Vanganel, Vanganel 38,

 1. nadstropje, Koper po predhodnem dogovoru.

Varščini sta dve najemnini, ki se plačata ob podpisu pogodbe.

Notarska pogodba se sklene za dobo 5 let z možnostjo podaljšanja.

 

Krajevna skupnost Vanganel si pridržuje pravico, da ustavi postopek do sklenitve pravnega posla.

 

 

 

Predsednik Sveta KS:

Vili Krmac l.r.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Datum: 08.03.2019

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 1. Številka: 478-427/2018

S parc. št. 3096/20 k.o. 2604 Bertoki (ID znak: parcela 2604 3096/20), v izmeri 8 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, v naselju Prade. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 680,00 EUR brez 22% DDV.

 

S parc. št. 3101/9 k.o. 2604 Bertoki (ID znak: parcela 2604 3101/9), v izmeri 6 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, v naselju Prade. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 510,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-131/2013

S parc. št. 660/19 k.o. 2590 Hribi (ID znak: parcela 2590 660/19), v izmeri 61 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Hrvatini. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini.  Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 4.880,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-185/2015

S parc. št. 660/18 k.o. 2590 Hribi (ID znak: parcela 2590 660/18), v izmeri 41 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Hrvatini. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini.  Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 3.280,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-106/2019

S parc. št. 660/17 k.o. 2590 Hribi (ID znak: parcela 2590 660/17), v izmeri 59 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Hrvatini. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini.  Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 4.720,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-105/2019

S parc. št. 660/16 k.o. 2590 Hribi (ID znak: parcela 2590 660/16), v izmeri 33 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Hrvatini. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini.  Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 2.640,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-185/2015

S parc. št. 660/15 k.o. 2590 Hribi (ID znak: parcela 2590 660/15), v izmeri 85 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Hrvatini. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini.  Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 6.800,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-305/2018

S parc. št. 1234/1, k.o. 2611 Marezige (ID znak: parcela 2611 1234/1), v izmeri 1.510 m2. Prodaja se solastniški delež do 2/9. Meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na območju izvenmestnih naselij namenjenih za mešano urbano rabo v Marezigah. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena solastniškega deleža na nepremičnini znaša 18.934,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 7113-7/2018

S parc. št. 6310/180, k.o. 2606 Semedela (ID znak: parcela 2606 6310/180), v skupni izmeri 190 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se zemljišče, dvorišče s parc. št. 6310/180 k.o. 2606 Semedela, v izmeri 80 m2. Stanovanjska stavba s parc. št.. 6310/180 k.o. 2606 Semedela je v zasebni lasti. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, naselje Šalara. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 5.528,80 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

 1. Številka: 7113-41/2017

S parc. št. 6310/239, k.o. 2606 Semedela (ID znak: parcela 2606 6310/239), v skupni izmeri 232 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se zemljišče, dvorišče s parc. št. 6310/239, k.o. 2606 Semedela, v izmeri 146 m2. Stanovanjska stavba s parc. št. 6310/239, k.o. 2606 Semedela, je v zasebni lasti. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, naselje Šalara. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 10.090,06 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

 1. Številka: 478-491/2018

S parc. št. 6412/76, k.o. 2606 Semedela (ID znak: parcela 2606 6410/76), v skupni izmeri 118 m2. Prodaja se zemljišče, dvorišče s parc. št. 6412/76, k.o. 2606 Semedela, v izmeri 46 m2. Stanovanjska stavba s parc. št. 6412/76, k.o. 2606 Semedela, je v zasebni lasti. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, naselje Šalara. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da je pri tej nepremičnini vknjižena neprava stvarna služnost. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 3.179,06 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

 1. Številka: 478-51/2019

S parc. št. 1223/2, k.o. 2605 Koper (ID znak: parcela 2605 1223/2), v izmeri 9 m2. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti, v mestnem jedru Kopra. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 990,00 EUR brez 22% DDV.

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 28.03.2019, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

 

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

 • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja;
 • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

 

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

 

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno: pri referentki Hajdeji Lipolt Veljić na tel. št. 05-6646-280 (za namero pod zap. št. 1 do 6), pri referentki Andreji Knez Babič na tel. št. 05-6646-284 (za namero pod zap. št. 7), in pri referentki Eleonori Benčič na tel. št. 05-6646-290 (za namero pod zap. št. 8 do 11).

 

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

 

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER

 

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018), objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 1. Številka: 478-15/2019

S parc. št. 1131/5, k.o. 2605 Koper (ID znak: parcela 2605 1131/5), v izmeri 141 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti v centru Kopra. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 15.510,00 EUR brez 22% DDV.

 1. Številka: 478-427/2018

S parc. št. 575/7 k.o. 2590 Hribi (ID znak: parcela 2590 575/7), v izmeri 37 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Hrvatini. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 2.960,00 EUR brez 22% DDV.

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 21.03.2019, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

 • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja;
 • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno, pri referentki Andreji Knez Babič na tel. št. 05-6646-284 (zap. št. 1) in pri Hajdeji Lipolt Veljić na tel. št. 05-6646-280 (zap. št. 2).

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

MESTNA OBČINA KOPER

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Datum: 13. 02. 2019

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 1. Številka: 7113-38/2016

S parc. št. 3467, k.o. Pomjan (ID znak: parcela 2609 3467), v izmeri 55 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo v naselju Pomjan. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 2.570,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 05.03.2019, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

 

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

 • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja;
 • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

 

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

 

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno pri referentki Eleonori Benčič na tel. št. 05-6646-290.

 

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

MESTNA OBČINA KOPER

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Datum: 11.01.2019

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 1. Številka: 478-6/2018

S parc. št. 1946/13 k.o. Jernej (ID znak: parcela 2592 1946/13), v izmeri 234 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Barižoni. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 9.306,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-328/2017

S parc. št. 1137/9, k.o. Koper (ID znak: parcela 2605 1137/9), v izmeri 28 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti v centru Kopra. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 3.080,00 EUR brez 22% DDV.

 

S parc. št. 1137/11, k.o. Koper (ID znak: parcela 2605 1137/11), v izmeri 2 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti v centru Kopra. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 220,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-979/2009

S parc. št. 1137/2, k.o. Koper (ID znak: parcela 2605 1137/2), v izmeri 192 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti v centru Kopra. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 19.200,00 EUR brez 22% DDV.

 

S parc. št. 1137/10, k.o. Koper (ID znak: parcela 2605 1137/10), v izmeri 42 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti v centru Kopra. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 4.620,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-134/2018

S parc. št. 970/7, k.o. Koper (ID znak: parcela 2605 970/7), v izmeri 128 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti v centru Kopra. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 14.848,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-133/2018

S parc. št. 970/8, k.o. Koper (ID znak: parcela 2605 970/8), v izmeri 36 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti v centru Kopra. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 4.176,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-135/2018

S parc. št. 970/9, k.o. Koper (ID znak: parcela 2605 970/9), v izmeri 13 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti v centru Kopra. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 1.508,00 EUR brez 22% DDV.

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 31.01.2019, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

 

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

 • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja;
 • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

 

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

 

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno: pri referentki Hajdeji Lipolj Veljić na tel. št. 05-6646-280 (za namero pod zap. št. 1), pri referentki Andreji Knez Babič na tel. št. 05-6646-284 (za namero pod zap. št. od 2 do 6).

 

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

MESTNA OBČINA KOPER

 

Javni razpis za zbiranje pisnih ponudb za oddajo v najem gostinskega lokala Bar Mandrač

KRAJEVNA SKUPNOST KOPER – SEMEDELA
Jurčičeva ulica 2
6000 Koper

Davčna številka: 5518888

Matična številka: 5028531000

 

 

Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, v skladu s Statutom Mestne občine Koper zanjo KS Koper – Semedela, skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Ur.l. RS, št. 11/18), Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), Zakonom o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ur. 1. RS, 14/07, 34/88, 32/2000, 102/2002) Obligacijskim zakonikom (Ur. list RS, št. 38/01 in spremembe) ter sklepi in predlogi Sveta oz. predsednika KS Koper-Semedela, objavlja

 

 

JAVNI RAZPIS Z ZBIRANJEM PISNIH PONUDB ZA ODDAJO V NAJEM GOSTINSKEGA LOKALA BAR MANDRAČ

 

Predmet najema so poslovni prostori gostinskega lokala Bar Mandrač na Jurčičevi 2, 6000 Koper, ki se nahaja v pritličju stavbe št. 244,na parceli št. 387/46, k.o. 2606 Semedela, v približni izmeri 124,00 m², ki v naravi predstavlja gostinski prostor z zunanjo letno teraso, skladišče za gostinsko blago in sanitarije.

 

Izklicna višina mesečne najemnine gostinskega lokala znaša 900,00 EUR. K ceni se ne obračunava DDV skladno z ZDDV-1, razen če pride do spremembe zakona.

 

Energetska izkaznica objekta ima številko 2015-98-80-14457 in je bila izdana dne 25.3.2015.

 

Gostinski lokal se oddaja v najem v stanju, v kakršnem je, z možnostjo investiranja izbranega ponudnika vanj skladno z določbami iz razpisnih pogojev. Soglasje za morebitno prenovo predmetnega poslovnega prostora bo izdala KS Koper – Semedela oz. bo to vključeno v samo pogodbo o najemu. Stroške urejanja dokumentacije glede investicije vanj plača izbrani najemnik. Na podlagi  navedenega ima izbrani ponudnik za čas najema do največ 6 mesecev in ko prenovitvena oziroma investicijska dela trajajo, pravico uveljavljati 30% znižanje najemnine po citiranem sklepu.

 

Ponudnik mora imeti poravnane vse obveznosti iz naslova morebitnega najemnega razmerja kateregakoli poslovnega prostora v lasti Mestne občine Koper in nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter mora imeti poravnane davke in prispevke.

 

ODDAJA PONUDB

Razpisno dokumentacijo za prijavo na razpis lahko dobite v času trajanja razpisa, in sicer vsako sredo od 16. do 18. ure v KS Koper – Semedela (I. nadstropje) in vsak dan po predhodnem dogovoru s predsednikom KS Koper – Semedela, sicer pa je dokumentacija objavljena na spletni strani MOK.

 

Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe  z vso zahtevano razpisno dokumentacijo, obrazci , prilogami in potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe, v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAJEM GOSTINSKEGA LOKALA«

na naslov: KRAJEVNA SKUPNOST KOPER – SEMEDELA, Jurčičeva Ulica  2, 6000 Koper,

najkasneje do zaključka javnega razpisa do 18.01.2019 do točno 17h.

 

Na ovojnici mora biti na hrbtni strani naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo po pošti ali osebno v času uradnih ur (vsako sredo od 16. do 18. ure) v sprejemnih prostorih pisarno KS Koper – Semedela (I. nadstropje nad gostinskim lokalom).

 

Posebno opozorilo o oddaji ponudbe s priporočeno pošiljko:

Ponudba, poslana priporočeno preko pošte ali organizacije, pooblaščene za oddajo priporočenih pošiljk (npr. na Petrolovi bencinski črpalki), se šteje za oddano in izročeno, če je oddana najkasneje do dne 17.01.2019 do 23.59.

 

Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo ponudb, ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

 

IZBIRA NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA

Odprtje ponudb bo izvedel Svet KS predvidoma 21.01.2019. Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika v imenu Sveta KS, ki odloča kot kolegijski organ, izda predsednik KS najkasneje v roku 5 dni od odprtja ponudb. Zoper ta sklep ni pritožbe.

 

O odločitvi KS glede predloženih ponudb bo predsednik KS obvestil vsakega od ponudnikov.

 

Interesenti se lahko seznanijo s podrobnejšimi pogoji in drugimi pomembnimi podatki o gostinskem lokalu vse do izteka roka za oddajo ponudbe na KS Koper – Semedela, osebno pri predsedniku KS (Marko Štrkalj), preko e-maila: ks.semedela@siol.net  ali po tel. GSM 031-742-284. Ogled prostorov je možen na podlagi predhodnega dogovora.

 

 

Mestna občina Koper, zanjo:

KRAJEVNA SKUPNOST KOPER – SEMEDELA

Predsednik Sveta: Marko Štrkalj l.r.