Preglej vse novice

Tudi Koper med 100 inovativnimi in pametnimi mesti

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Mestna občina Koper bo v konzorciju enajstih mestnih občin sodelovala v evropskem projektu Izziv 100 inteligentnih mest. Cilj razpisa, na katerega se je prijavilo kar 192 evropskih mest, je vzpostaviti mrežo 100 inovativnih in pametnih mest. Izvedba projekta, ki bo potekal do leta 2022, se bo začela 20. septembra letos.

Koper odločno stopa po začrtani poti zelenega, pametnega in trajnostnega razvoja. O tem priča tudi zadnji dosežek koprske občine, ki se je v konzorciju enajstih mestnih občin Slovenije uspešno prijavila na razpis Evropske komisije Izziv 100 inteligentnih mest. Mesta, ki bodo sodelovala v projektu, bodo delala na izboljšanju kakovosti življenja in dela v mestu. Prav tako bodo iskala inovativne rešitve za zagotavljanje trajnostne rasti in reševanja urbanih težav.

Med 192 mesti iz 20 držav Evropske skupnosti in Združenega kraljestva je bilo izbranih 88 mest, med njimi tudi konzorcij mestnih občin Slovenije. Dokončni izbor bo sicer določil še 12 sodelujočih mest in tako zaokrožil skupino 100 mest, ki bodo del dveletnega pametnega potovanja.

Konzorcij 11 mestnih občin, med katerimi je vodilni partner ljubljanska občina, je v prijavi izpostavil tri področja, ki jih želi prioritetno obravnavati in nadgrajevati z uporabo pametnih digitalnih tehnologij. Med temi sta e-uprava in digitalizacija javnih storitev, ki se v koprski občini navezujeta na aktualen projekt e-občan. Drugo so digitalne rešitve, s katerimi bi nadgradili tudi prometne strategije in infrastrukturne projekte, saj je pametna in trajnostna mobilnost eno od vodil vseh mestnih občin. Poleg tega sta v ospredju še inovativno izobraževanje in usposabljanje, ki sta nujna tako za vse zaposlene v javni upravi kot uporabnike, saj hiter tehnološki razvoj zahteva nova znanja in kompetence.

S podporo mednarodno priznanih strokovnjakov in sodelovanjem z ostalimi evropskimi mesti bodo izdelali Strategijo digitalnega prehoda v inteligentnih mestnih občinah Slovenije. Del te strategije bodo zasnova digitalne platforme z akcijskim načrtom za vzpostavitev in uporabo, digitalno podprte rešitve za trajnostno mobilnost, pa tudi načrt za inovativno izobraževanje in usposabljanje javnih uslužbencev ter vseh drugih uporabnikov in občanov.

Prijavo koprske občine so podprli številni partnerji, in sicer 3Port, d. o. o. Koper, Univerza na Primorskem, ZRS Koper, Regionalna razvojna agencija Južna Primorska, Arriva, d. d., Emigma, d. o. o., Petrol, d. d., Actual I. T. informacijske tehnologije, d. d. in Marjetica Koper, d. o. o. Celoten konzorcij mestnih občin pa je skupaj podprlo več kot 40 različnih subjektov s področja znanosti, izobraževanja, gospodarstva.