Zapri
05. 04. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v kampanji za evropske volitve Preberi več
Zapri
Preglej vse novice

Tudi letos subvencije za male čistilne naprave

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Mestna občina Koper je danes objavila razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Koper. Za ta namen je v proračunu zagotovila 50.000 evrov, razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. avgusta.

Do nepovratnih občinskih sredstev so upravičeni lastniki ali solastniki individualnih stanovanjskih stavb ali stanovanj v večstanovanjski stavbi na območju Mestne občine Koper, s stalnim prebivališčem v tem objektu oziroma na območju koprske občine. Pravne osebe do sofinanciranja niso upravičene.

Letos so poleg objektov na območjih izven meja aglomeracij, na katerih skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji ni predvidena izgradnja kanalizacije ali čistilnih naprav, do subvencije upravičeni tudi objekti na območju aglomeracij, kjer je javno kanalizacijsko omrežje že zgrajeno oziroma načrtovano, vendar priključitev nanj tehnično ni izvedljiva ali ekonomsko upravičena.

Tudi letos znaša delež pomoči za enostanovanjski objekt 40 odstotkov upravičenih stroškov, medtem ko bodo gospodinjstva, ki se bodo med seboj povezala, upravičena do višje, 50-odstotne subvencije.

Vsak upravičenec lahko za posamezni objekt vloži le eno vlogo. Višina subvencije za enostanovanjski objekt ne sme presegati 1.500 evrov, za več povezanih objektov oziroma večstanovanjske objekte pa znesek dodeljene pomoči ne sme biti večji od 3.000 evrov (za 2 ali 3 povezane objekte), 5.000 evrov (za 3 ali 5 povezanih objektov) oziroma 7.000 evrov (za 6 ali več povezanih objektov).

Razpis je odprt do porabe sredstev, prijava je možna do vključno 31. avgusta. Več o razpisu si preberite na https://www.koper.si/public_tender/javni-razpis-za-za-sofinanciranje-nakupa-in-vgradnje-malih-komunalnih-cistilnih-naprav-na-obmocju-mestne-obcine-koper-za-leto-2021/.