Preglej vse novice

Ugotovili vzrok neprijetnega vonja v Semedeli, pristojni že ukrepajo

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Neprijeten in dražeč vonj, ki se je letošnje poletje občasno širil na območju Badaševice, med Olmom in Semedelo, ni nevaren zdravju. Kot so ugotovile pristojne službe, vzrok za močan vonj, podoben uhajanju plina, niso nedovoljeni izpusti v reko Badaševico, ampak gre za posledico razkrajanja usedlin in mulja v vkopanih lovilcih olja in maščob padavinskih voda na območju proge v nekdanjem kompleksu Tomos. Marjetica Koper se je kot upravljavec javnega kanalizacijskega sistema z lastnikom infrastrukture, s podjetjem Hidria, že dogovorila, da bodo strokovnjaki, podjetje Saubermacher, sistem temeljito očistili in s tem preprečili neprijetne vonjave.

Mestna občina Koper je že sredi avgusta Ekološki laboratorij z mobilno enoto (ELME) Instituta Jožef Stefan zaprosila za ogled, meritve in oceno tveganja za zdravje ljudi. Strokovnjaki ELME so na ogledu ugotovili, da gre za mešanico vonjav, ki so običajne v gospodinjskih odplakah. Pri tem nevarnih snovi v zraku ali v vodi iz reke Badaševice niso izmerili, ocenili pa so, da je zaradi daljšega sušnega obdobja z visokimi temperaturami zraka mogoče prišlo do žepov ali zastane vode in s tem gnitja in trohnenja organskih snovi v kanalih.

Tudi Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, ki je po naročilu koprske občine vzorce odvzel 24. avgusta, je v poročilu zapisal, da je neprijeten vonj povezan s spojino, ki nastaja kot naravni proces gnitja organskega materiala.

Iskanje vzroka neprijetnih vonjav se je nadaljevalo, 30. avgusta zvečer je dežurna služba za intervencije na javnih površinah Marjetice Koper, skupaj z gasilci in ostalim pristojnim službami MOK, ugotovila, da močan vonj po plinu, ki se je širil po okolici, ni posledica nedovoljenih vdorov oziroma izpustov voda v reko. Vsi meteorni pritoki so namreč delovali normalno, izvor vonja pa so intervencijske službe zaznale iz smeri proge v nekdanjem kompleksu Tomos.

Delavci Marjetice so danes na območju stare proge skupaj s predstavniki lastnika infrastrukture, podjetjem Hidrio, odprli jaške vkopanih lovilcev olj in maščob padavinskih voda, v katerih se je nabralo precej mulja in usedlin, ki so ob razkrajanju povzročale vonjave, podobne uhajanju plina. Te vonjave pa so se predvsem ob nižjih vodostajih Badaševice širile tudi po javnem meteornem kanalizacijskem sistemu.

Marjetica Koper se je kot upravljavec javnega kanalizacijskega sistema v Mestni občini Koper skupaj z lastnikom kompleksa dogovorila za takojšnje temeljito čiščenje in prevzem odpadnih vod iz lovilcev olj, maščob in podobnih objektov in zadrževalnikov na vplivnem območju stare steze Tomos, hkrati pa so se s predstavniki Hidrie dogovorili tudi za temeljit pregled internega kanalizacijskega sistema (fekalnega in meteornega) od izpustov do objektov in utrjenih površin, od katerih se odpadne vode preko internih priključkov odvajajo v javne kanalizacijske sisteme.

V podjetju Hidria so takoj po seznanitvi z ugotovitvami Marjetice Koper naročili predlagano čiščenje, izvajalec čiščenja, podjetje Saubermacher, pa bo dela začel že jutri.