Zapri
22. 05. 2024 Javno naznanilo o drugi javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Koper Preberi več
Zapri
Preglej vse novice

V prostorih MOK razgrnjena pobuda za pripravo združenega postopka za prenovo daljnovoda 110 kV Divača–Koper I

Kategorija: Urejanje prostora
Datum objave:

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, kot pripravljavec prostorskih aktov, javno objavlja pobudo za pripravo združenega postopka za prenovo daljnovoda 110 kV Divača–Koper I s prehodom na 2 × 110 kV. Občanke in občani lahko predloge in pripombe podajo do 8. oktobra.

Pobuda za pripravo združenega postopka za prenovo daljnovoda bo do 8. oktobra 2021 razgrnjena v prostorih Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper – Capodistria, prav tako bo v tem času objavljena v digitalni obliki na spletnem portalu GOV.SI.

Pripravljavec in pobudnik bosta z namenom podrobnejše seznanitve javnosti v Mestni občini Koper organizirala tudi javne predstavitve, in sicer 29. septembra ob 18. uri v Krajevni skupnosti Bertoki, na naslovu Cesta borcev 1, ob 16. uri pa v sejni dvorani v Pretorski palači na Titovem trgu 3 v Kopru. Zaradi epidemioloških razmer bo javna obravnava potekala z upoštevanjem ukrepov Vlade Republike Slovenije za zajezitev širjenja okužb v skladu s priporočili in usmeritvami Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

V času javne objave gradiva, od 8. septembra do 8. oktobra, lahko občanke in občani podajo predloge in pripombe.