Socerb

Socerb slovi po svojem znamenitem gradu, ki kot orlovsko gnezdo bdi nad rižansko in osapsko dolino. Danes je v gradu zanimivo gostišče, ki ga je zaradi svojega ‘grajskega’ vzdušja vredno obiskati.

0d 15. do 18. stoletja je bil Socerb sedež deželnosodnega gospostva, ki je narekovalo življenje ob meji in nadzorovalo dokaj bogato kmečko in drugo trgovino. To gospostvo je na zahodu mejilo na ozemlje mesta Trst, na jugozahodu pa segalo mimo Slavnika na ostala pobočja Čičarije v Hrvaško lstro. Gospostvo Socerb, ki ga je leta 1521 od cesarja dobil kranjski plemič in glavar Trsta Nikolaj Ravbar, je obsegala vasi: Socerb, Prebeneg, Kastelec, Črnotiče, Podgorje, Petrinje, Prešnica, Brgot, Klanec, Ocizla, Beka, Vodice, Jelovice in Črni Kal.

V 17. stoletju se kot fevdni gospod socerbskega gospostva omenja Benvenuto Petazzi. Z najemniško vojsko uskokov je Petazzi povzročal Benetkam veliko težav. Leta 1766 je prišlo socerbsko gospostvo v roke Antona Ladercnija grofa Montecuccolija iz Modene. Leta 1780 je požar, povzročen s strelo, grad tako uničil, da ni bilo mogoče v njem več stanovati. Trikotnik Socerb-Beka-Ocizla z divjimi prepadi je bil obrambni zid starih Histrov pred Rimljani.

V nasprotju z mnogimi istrskimi vasmi je Socerb razmeroma ‘razpeta’ vas. Sestavlja jo niz domačij, ki so po svoji oblikovnosti bližje kraškemu ambientu. Vsaka domačija je enota zase, njeno središče pa je bilo zaprto dvorišče – korta.

Sv. jama v bližini je bilo bivališče ‘mučenika’ sv. Socerba, umrlega leta 1284. Tu je bilo tudi svetišče, ki so ga obiskovali romarji iz tržaške okolice, Istre in Čičarije. Leta 1924/25 je grajske ruševine obnovil tržaški grof Demetrio Economo.

Socerbski grad je zaradi svoje slikovitosti priljubljen motiv domačih in tujih slikarjev. V samem gradu prirejajo občasno tudi priložnostne razstave. Socerb je v vseh letnih časih priljubljena točka številnih rekreativcev. Z grajskega obzidja se širnih daljav željnemu očesu razprostira prekrasen razgled na Trst in velik del Istre.

Leto 1869 1900 1931 1961 1971 1981 1991
Št. preb. 150 136 110 36 27 18 23

Prostorski okoliši 0345, 0346 in 0347.