Preglej vse novice

Vrtci ponovno pozivajo k vpisu

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Začel se je vpis otrok v vrtce za šolsko leto 2018/2019 – zadnji rok za oddajo vloge je 5. marec. Na občini ob tem pojasnjujejo, da vrtci vpisujejo in sprejemajo otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest skozi vse leto.

Da bi lahko v vrtce vključili čim večje število otrok, vrtci in Mestna občina Koper pozivata k oddaji vloge v predpisanih rokih, na podlagi podanih prijav bodo namreč vrtci oblikovali oddelke za novo šolsko leto. Tudi letos poteka vpis otrok v vse vrtce kot minula leta – torej na enoten način, kar pomeni, da starši izpolnijo le eno vlogo za sprejem otroka in jo oddajo v vrtec enote prve izbire. Vlogo lahko dobijo na sedežu vrtca oz. na spletnih straneh vrtcev oz. na uradni spletni strani Mestne občine Koper.

Kriteriji za sprejem otroka v vrtec skladno s sprejetim občinskim pravilnikom ostajajo nespremenjeni – ključni kriterij, ki prinese tudi največ točk je stalno prebivališče na območju Mestne občine Koper. Dodatne točke dobijo tudi otroci, ki imajo odložen vpis v osnovno šolo, otroci, ki so bili v preteklem šolskem letu uvrščeni na centralni čakalni seznam, a niso bili sprejeti v vrtec, in otroci staršev, ki hkrati vključujejo v vrtec dvojčke, trojčke ali četverčke. Komisija na podlagi kriterijev določi prednostni vrstni red za sprejem otrok v vrtec.

Vsi tisti, ki s pričetkom novega šolskega leta (1. september) ne bodo vključeni v vrtec, bodo uvrščeni na čakalni seznam za morebitni medletni sprejem v šolskem letu 2018/2019, starši pa lahko na podlagi Odloka o subvencioniranju varstva otrok Mestna občina Koper oddajo tudi vlogo za uveljavitev subvencije v višini 100 evrov mesečno na otroka.

V šolskem letu 2017/2018 je v javne vrtce Mestne občine Koper vključenih 2157 otrok v 120 rednih oddelkih predšolske vzgoje ter v enem razvojnem oddelku. Od tega 513 otrok na podlagi razpisa za šolsko leto 2017/2018.

V Mestni občini Koper delujejo tudi zasebni vrtci (Zasebni zavod Mali mehurčki, zasebni vrtec Račka in zasebni vrtec Hiša otrok na Obali). Trenutno je v tovrstne oblike varstva vključenih 71 otrok koprskih otrok, ki jim občina varstvo subvencionira. Poleg javnih in zasebnih vrtcev na območju Mestne občine Koper delujejo tudi varuhi predšolskih otrok, kamor je trenutno vključenih 8 otrok, ki so upravičeni do sofinanciranja varstva s strani občine.