Preglej vse novice

Za finančno pomoč zaprosilo več kot 200 koprskih podjetnikov 

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Na javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za blaženje posledic epidemije covid-19 na področju gospodarstva v Mestni občini Koper je pravočasno prispelo 233 vlog. Strokovna komisija bo v naslednjih tednih vse prejete vloge temeljito pregledala in preverila njihovo popolnost ter prijavitelje pozvala k morebitnim dopolnitvam.

Koprska občina je za pomoč mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem ter samostojnim podjetnikom, ki zaradi epidemije novega koronavirusa niso mogli poslovati oziroma so poslovali v omejenem obsegu, v proračunu predvidela 400 tisoč evrov. Od tega jih bo 300 tisoč evrov namenila subvencioniranju stroškov najemnin poslovnih prostorov, 100 tisoč evrov pa za nujne obratovalne stroške.

Najvišja višina dodeljene pomoči za subvencijo najemnine znaša 7.000 evrov, za subvencijo obratovalnih stroškov pa 2.000 evrov. Pomoč je namenjena izključno subvencioniranju stroškov, nastalih v času od 1. marca do 31. decembra 2020. Med upravičene obratovalne stroške štejejo stroški za ogrevanje, električno energijo, komunalne storitve in porabo vode, medtem ko davek na dodano vrednost in druge dajatve, stroški čiščenja in čistilnega materiala, storitev upravnika, zavarovanja, zamudnih obresti in drugi stroški niso upravičeni.