Preglej vse novice

Začelo se bo poskusno merjenje hitrosti na Tribanski cesti

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Mestna občina Koper je s postavitvijo naprav za merjenje povprečnih hitrosti vozil naredila prvi korak k ureditvi prometnih razmer na Tribanski cesti. Podatki, ki jih bo na ta način pridobila, bodo osnova za sprejem nadaljnjih ukrepov za umiritev prometa, s tem pa zagotovitev večje prometne varnosti.

Nekoč dostopna pot do bližnjih zaselkov je danes za marsikaterega občana pomembna prometna povezava z mestom, po kateri se dnevno prevaža tudi več tisoč vozil. Dodatno težavo predstavljajo vozniki, ki ne upoštevajo omejitev hitrosti in tako ogrožajo varnost drugih udeležencev v prometu. Vse to so v svojih zahtevah za ureditev razmer poudarili številni krajani, ki so se po pomoč obrnili na Mestno občino Koper.

Občina je k reševanju problematike pristopila celostno, v prvi fazi bo vzpostavila sistem za merjenje hitrosti in tako pridobila ključne informacije o razmerah na cesti, šele nato bo skupaj s krajevno skupnostjo sprejela odločitve o nadaljnjih postopkih za umirjanje prometa.

Za potrebe izvajanja meritev je najela dve napravi, ki povprečne hitrosti vozil merita na podlagi dolžine merilnega odseka in potovalnega časa. Napravi sta postavljeni na odseku ceste med Bonini in Tribanom (merili bosta v smeri vožnje proti Kopru), delovati pa bosta začeli v prihodnjih dneh. Občina je poleg tega na območje nadzora postavila table, ki voznike obveščajo o izvajanju meritev hitrosti na tem območju.

Namen postavitve kamer ni izvajanje nadzora, ampak zgolj pridobitev informacij o hitrostih, ki jih dosegajo vozila na tem območju.