Preglej vse novice

Začenja se vpis v 1. razrede koprskih šol

Kategorija: Splošno
Datum objave:

V Mestni občini Koper se bodo v prihodnjem tednu začeli vpisi otrok v prve razrede osnovnih šol za šolsko leto 2024/25. Vse informacije o terminih in postopku vpisa lahko starši dobijo na spletni strani šole, v katero se otrok vpisuje.

Jeseni bodo v šolske klopi prvič sedli otroci, rojeni leta 2018. Na podlagi Zakona o osnovni šoli imajo starši pravico otroka vpisati v javno ali zasebno osnovno šolo s koncesijo, za svojega otroka pa lahko organizirajo tudi izobraževanje na domu.

V Mestni občini Koper lahko starši otroke vpišejo v eno od enajstih osnovnih šol. Koliko jih bo dejansko sedlo v šolske klopi v šolskem letu 2024/25, še ni znano, so pa šole letos poslale skupno 591 povabil k vpisu.

Vpis v koprske osnovne šole bo potekal različno: neposredno v prostorih šol ali na daljavo oziroma v šolskih prostorih po predhodnem dogovoru. Prvi dan za vpis bo ponekod že ponedeljek, 12. februar, zadnji pa sreda, 15. februarja. Na posameznih šolah bodo do 5. marca sprejemali vloge za prepise otrok oziroma za odložitve vpisa.

Prepis otroka je mogoč, a odvisen od zmogljivosti posameznih šol

Katero osnovno šolo bo otrok obiskoval, je odvisno od šolskega okoliša, ki je določen glede na stalno ali začasno prebivališče, imajo pa starši 15 dni od vpisa možnost podati vlogo za prepis otroka v šolo zunaj šolskega okoliša. S prepisom mora sicer soglašati šola, v katero se želi otrok vpisati, ob tem pa mora otrok izpolnjevati še pogoje, določene z Uredbo Vlade Republike Slovenije o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol.

Po prejetju vlog bodo šole skupaj z ustanoviteljico, Mestno občino Koper, odločale o razporeditvi učencev iz skupnih okolišev. Ustanoviteljica je dolžna zagotavljati enakomerno razporeditev učencev glede na zmogljivost oziroma prostorske možnosti posameznih šol.

Nadaljuje se trend upada rojstev v MOK

Tudi na podlagi podatkov o letošnjih vpisih v 1. razrede je občutiti, da rodnost v Sloveniji vztrajno pada. Po zbranih podatkih o številu otrok glede na leto rojstva, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v Mestni občini Koper, se je to od leta 2006 do leta 2016 vztrajno višalo, nato pa se je trend obrnil. Leta 2015 je število teh otrok znašalo 522, leta 2017 456, leta 2018 pa 453.

Foto: Jakob Bužan