Preglej vse novice

Zavetišče za živali ostaja v upravljanju Marjetice Koper

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Obalno zavetišče za živali v Dvorih pri Sv. Antonu bo še naslednjih pet let v upravljanju Javnega podjetja Marjetica Koper. Na javni razpis štirih istrskih občin sta do roka prispeli dve prijavi, poleg Marjetice Koper se je za izvajanje javne službe potegovalo še Obalno društvo proti mučenju živali iz Kopra.

Za vodenje postopka izbire upravljavca Obalnega zavetišča za živali je bila imenovana strokovna komisija, ki so jo sestavljali predstavniki štirih občin slovenske Istre. Komisija je obe prijavi vsebinsko pregledala in ju na podlagi strokovne, organizacijske in finančne usposobljenosti prijavitelja, predloga izvedbenega programa oskrbe živali, programa promocije in obveščanja javnosti o delovanju zavetišča ter preteklih izkušenj s tega področja tudi ovrednotila. Obalno društvo proti mučenju živali je od 100 možnih točk prejelo 59,22, medtem ko je Marjetica Koper dosegla 82 točk.

Občine bodo z izbranim izvajalcem javne službe pogodbo o izvajanju javne službe in upravljanju zavetišča za zapuščene živali za obdobje 5 let sklenile predvidoma v začetku januarja 2022.

Marjetica Koper bo v okviru javne službe s področja zaščite živali naslednjih pet let skrbela za namestitev in oskrbo zapuščenih živali ter zagotavljanje veterinarske pomoči. Ob tem bo skrbela za sprejem prijav, ulov in prevoz živali v zavetišče, iskanje skrbnikov izgubljenih živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom. Tako kot do zdaj bo morala ažurno voditi register psov in zbirk podatkov v obsegu in na način, ki je določen s pravilnikom o pogojih za zavetišča za zapuščene živali, ter zagotavljati veterinarsko-sanitarni red v zavetišču in skrbeti za tekoče vzdrževanje celotne infrastrukture.