Preglej vse novice

Znova je zasedal koprski občinski svet

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Včeraj je tudi koprski občinski svet v prvem branju podprl projekt ustanovitve Medobčinske uprave Istre s sedežem v Kopru. Če bodo predlog tudi v drugem branju podprli občinski sveti vseh štirih istrskih občin, bo skupna uprava zaživela 1. julija. S potrditvijo Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Koper so soglašali tudi z odločitvijo koprske občine, da 320.886,55 evra nameni financiranju izdatkov za odpravo posledic decembrskih poplav, brez glasu proti pa so podprli še pravilnik o brezplačnem prevzemu azbestnih odpadkov na celotnem območju občine.

Če bodo predlog Odloka o vzpostavitvi skupne občinske uprave »Medobčinska uprava Istre – Amministrazione intercomunale dell’Istria« v obeh branjih sprejeli vsi štirje občinski sveti, se bodo istrske občinske uprave že julija povezale na področjih občinske inšpekcije in redarstva, notranje revizije, zaščite in reševanja, urejanja prostora s poudarkom na morju in drugih skupnih nalogah. Skupna občinska uprava bi sprva imela do 71 zaposlenih, na področju notranje revizije, urbanizma, varovanja morja in varstva okolja kot tudi občinskega redarstva in inšpektorata so predvidene nove zaposlitve. Na skupno občinsko upravo bi se prenesle le nekatere naloge oz. področja občinskih uprav posameznih občin, medtem ko bo delovanje ostalih področij obstoječih občinskih uprav ostalo nespremenjeno. Sedež in prostori za delo skupne občinske uprave bodo na Mestni občini Koper, izjema je področje občinskega redarstva, za katero je predvidena ustanovitev izpostav v vsaki od občin ustanoviteljic. Združevanje nalog posameznih občin pod okrilje skupne občinske uprave podpira tudi država, ki za ta namen stroške dela sofinancira do največ 55 odstotkov.

S sprejetjem Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve MOK za financiranje izdatkov za odpravo posledic neurja decembra 2020 so svetniki sprostili tudi 320.886,55 evra proračunskega denarja, s katerim bo občina izpeljala več sanacij in interventnih ukrepov. Med drugim bo 90.000 evrov namenila za obnove nekaterih občinskih cest, slabih 60.000 evrov za odpravo posledic plazov in poplav ter obnovo, približno 200.000 pa še za delno sanacijo plazu na Markovcu, meteornega kanala v Šalari, zemeljskih udorov na cestah Šmarje–Pomjan–Marezige in Bošamarin–Grinjan–Šmarje ter za zaščito cest Šmarje–Puče in skozi dolino Dragonje.

Občinski svet je včeraj soglasno sprejel dopolnitev Odloka o subvencioniranju in vgradnji malih komunalnih čistilnih naprav na območju koprske občine, ki predvideva novo izjemo. Po novem lahko občina sofinancira gradnjo malih komunalnih čistilnih naprav tudi na območju aglomeracij, na katerih je javno kanalizacijsko omrežje že zgrajeno oziroma načrtovano, vendar priključitev nanj tehnično ni izvedljiva ali ekonomsko upravičena.

Svetniki so poleg tega včeraj obravnavali in sprejeli pravilnik o brezplačnem prevzemu azbestnih odpadkov na območju občine, ki občanom omogoča, da Marjetici Koper brezplačno predajo do dve toni azbestnih odpadkov. Stroške prevzema in obdelave bo krila občina, medtem ko morajo za zavarovanje teh odpadkov in prevoz poskrbeti občani sami. Prvo tovrstno akcijo, ki je bila namenjena krajanom skupnosti Koper – center, je občina izpeljala lani, v tem letu jo namerava razširiti na vse krajevne skupnosti. Občina razmišlja tudi, da bi s krajevnimi skupnostmi organizirala dneve zbiranja nevarnih azbestnih odpadkov, ki bi jih nato skupaj z Marjetico Koper brezplačno prevzeli, odpeljali in ustrezno obdelali. Na ta način bi lahko pomembno zmanjšali število divjih odlagališč z nevarnimi odpadki, izboljšali življenjsko okolje in dosegli skupni cilj postati občina brez azbesta.

Na sinočnji seji je svet potrdil Roberta Šuca za člana Občinskega sveta MOK, ki je na tem mestu nadomestil dosedanjo članico Ano Nadoh.