Preglej vse novice

Začel se je vpis otrok v koprske vrtce

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Z današnjim dnem se začenja vpis otrok v vrtce za šolsko leto 2021/2022. Tako kot v prejšnjih letih tudi letos vpis poteka na enoten način, kar pomeni, da lahko starši izpolnijo le eno vlogo za sprejem in jo oddajo v enoto vrtca prve izbire. Vlogo lahko starši prevzamejo na sedežu vrtcev, dostopna je tudi na spletnih straneh vrtcev in koprske občine. Rok za prijavo je ponedeljek, 1. marec.

Čeprav vrtci vpisujejo in sprejemajo otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest skozi vse leto, Mestna občina Koper poziva k oddaji vloge v predpisanem roku, saj vrtci na podlagi prispelih prijav oblikujejo oddelke za novo šolsko leto, s tem pa poskrbijo, da se v programe predšolske vzgoje vključi čim večje število otrok. Ob tem je pomembno, da vlogo za vpis v vrtec ponovno oddajo tudi starši, ki so jo izpolnili in oddali že v šolskem letu 2020/2021, a njihov otrok v vrtec še ni bil sprejet.

Kriteriji za sprejem otroka v vrtec v skladu s sprejetim občinskim pravilnikom ostajajo nespremenjeni. Ključni kriterij, ki prinese tudi največ točk, je stalno prebivališče na območju Mestne občine Koper. Dodatne točke dobijo tudi otroci, ki imajo odložen vpis v osnovno šolo, otroci, ki so bili v preteklem šolskem letu uvrščeni na centralni čakalni seznam, a niso bili sprejeti v vrtec, in otroci staršev, ki hkrati vključujejo v vrtec dvojčke, trojčke ali četverčke. Komisija na podlagi meril določi prednostni vrstni red za sprejem otrok v vrtec.

Vsi tisti, ki z začetkom novega šolskega leta (1. september) ne bodo vključeni v vrtec, bodo uvrščeni na čakalni seznam za morebitni medletni sprejem v šolskem letu 2021/2022. Starši lahko na podlagi Odloka o subvencioniranju varstva otrok oddajo tudi vlogo za uveljavitev subvencije v višini 100 evrov mesečno na otroka.

Dejavnost predšolske vzgoje se v tem letu izvaja v 123 oddelkih osmih javnih vrtcev (trije samostojni vrtci in pet vrtcev ob osnovnih šolah) na 28 lokacijah, v vrtce je vključenih 2.128 otrok. V času razglašene epidemije sicer občina zagotavlja le nujno varstvo.

V Mestni občini Koper poleg tega delujejo tudi zasebni vrtci, Zasebni zavod Mali mehurčki, zasebni vrtec Račka in zasebni vrtec Hiša otrok na Obali. Letos je v tovrstne oblike varstva vključenih 85 koprskih otrok, ki jim občina varstvo subvencionira. Poleg javnih in zasebnih vrtcev na območju Mestne občine Koper delujejo tudi varuhi predšolskih otrok, kamor je trenutno vključenih sedem otrok, ki so upravičeni do občinskega sofinanciranja varstva.