Preglej vse novice

Občina znova podaljšala rok za oddajo izhodišč za OPPN Slavnik 

Kategorija: Splošno, Urejanje prostora
Datum objave:

Zaradi še veljavnih ukrepov za zajezitev širjenja nalezljive bolezni covid-19 je Mestna občina Koper znova podaljšala rok objave predloga izhodišč za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje nekdanjih Slavnikovih garaž in za 14 dni prestavila tudi datum javne predstavitve. Koprski župan Aleš Bržan se bo v vmesnem času sestal s predstavniki civilne iniciative, krajani in investitorjem.

Predlog izhodišč za pripravo OPPN Slavnik bo v prostorih krajevnih skupnosti Semedela, Za gradom in Koper – center javno objavljen do vključno 21. aprila 2021, do tega datuma imajo zainteresirana javnost, nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci urejanja prostora možnost podaje pisnih pripomb in predlogov ter tako aktivno sodelovati pri oblikovanju končnih izhodišč.

Pobude in pripombe morajo oddati na posebnem obrazcu, dostopnem na povezavi https://www.koper.si/regulation/oppn-za-ureditev-obmocja-slavnik/, in jih poslati na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper ali na elektronski naslov obcina@koper.si, s pripisom Pripombe na izhodišča za pripravo OPPN Slavnik.

Občina je določila tudi nov datum javne predstavitve. Če bo epidemiološka slika to omogočala, bo ta izpeljana 14. aprila 2021. Zaradi trenutno veljavnih ukrepov za preprečevanje in zajezitev okužb z virusom SARS-CoV-2 bo število udeležencev na javni predstavitvi omejeno. Zainteresirani morajo zato svojo udeležbo predhodno najaviti, prijave bodo v prostorih krajevnih skupnosti Semedela, Za gradom in Koper – center zbirali med 22. marcem in 9. aprilom 2021 oziroma na naslovih rozana.gomboc@koper.si (KS Semedela in KS Za gradom), neda.bozic@koper.si (KS Koper – center) in tajnistvo.UPRN@koper.si.

Način izvedbe javne predstavitve bo podrobneje objavljen 12. aprila 2021 na spletni strani Mestne občine Koper in na sedežih KS krajevne skupnosti Semedela, Za gradom in Koper – center.

Koprski župan Aleš Bržan se bo v vmesnem času sestal s predstavniki Civilne iniciative Novi Slavnik, predstavniki krajevnih skupnosti Semedela, Za gradom in Koper – center ter investitorjem, z namenom uskladiti stališča in poiskati skupno rešitev za nadaljnji razvoj tega območja.

Vsa dokumentacija je dostopna na https://www.koper.si/regulation/oppn-za-ureditev-obmocja-slavnik/.