Zapri
22. 05. 2024 Javno naznanilo o drugi javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Koper Preberi več
Zapri
Preglej vse novice

Koprski župan na ogledu posodobljenega nadzornega centra vodarne v Rižani

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Rižanski vodovod Koper je ob svetovnem dnevu voda javnosti predstavil obnovljen in posodobljen center vodenja in nadzora vodovodnega sistema v vodarni Rižana. Gre za eno večjih naložb podjetja v zadnjem obdobju, ki sta v imenu štirih občin ustanoviteljic danes pozdravila koprski župan Aleš Bržan in izolski podžupan Vlado Marić. 

»Zadovoljen in ponosen sem, da nam je naposled uspelo izpeljati celovito prenovo nadzornega centra vodovodnega sistema v vodarni Rižana, ki smo jo načrtovali dlje časa. Gre za nadvse pomembno pridobitev, ki nam omogoča bolj učinkovito in varno upravljanje kompleksnega vodovodnega sistema,« je ob tej priložnosti pojasnil direktor javnega podjetja Rižanski vodovod Koper Martin Pregelj. Ob tem je dodal, da je vsaka naložba v zahteven sistem vodenja in nadzora vodovodnega omrežja ključna za dosego zahtevanih standardov oskrbe prebivalstva in gospodarstva s pitno vodo, zato so v podjetju v zadnjem času povečali vlaganja v lastna osnovna sredstva in sprejeli nove usmeritve glede porabe finančnih sredstev, namenjenih za tovrstne naložbe.

Posodobitev nadzornega sistema so načrtovali že dalj časa, naložbo pa dokončno predvideli v poslovnem načrtu podjetja za leto 2020. V okviru del so temeljito obnovili strojne in elektroinštalacije, dogradili centralni prezračevalni sistem in vgradili malo komunalno čistilno napravo, z obnovo ogrevanja, izolacije in zamenjavo oken pa objekt tudi energetsko sanirali. V celoti so posodobili informacijski sistem in preuredili prostore dežurne službe, ki bdi nad delovanjem nadzornega centra. Vrednost naložbe, ki jo je v celoti financiral Rižanski vodovod Koper, je znašala 250.000 evrov.

 »Kljub problematiki nezadostnih količin pitne vode v slovenski Istri, ki bi jo morali reševati že pred leti, imamo srečo, saj je naša voda kakovostna. To je zasluga tehnološko naprednega podjetja, ki skrbi, da imamo neoporečno, pitno vodo. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil približno 100 zaposlenim delavcem Rižanskega vodovoda,« je povedal koprski župan Aleš Bržan in dodal, da je pitna voda absolutna prioriteta in da je z njo zato treba ravnati skrbno, varčno in racionalno. Spomnil je, da je Vlada Republike Slovenije naredila korak odločen korak naprej k zagotovitvi ustavne pravice do pitne vode prebivalstvu v slovenski Istri in kraškem zaledju: »Zahvaliti se moramo tudi politiki, ki je prepoznala, da je dodaten vodni vir državnega pomena. Z izgradnjo vodnega zajetja Padež bo prekinjeno desetletno prerekanje, iskanje in preverjanje različnih možnih variant vodnih virov, zaradi katerih se slovenska Istra še danes spopada s pomanjkanjem pitne vode«. 

Ob svetovnem dnevu voda, ki ga vsako leto obeležujemo prav na današnji dan, velja posebno pozornost nameniti opozorilom svetovni javnosti o pomenu vodnih virov in o nujnosti dobrega gospodarjenja z njimi. Letošnje geslo je usmerjeno v ozaveščanje o globalni vodni krizi, s katero se srečujemo, pomanjkanju čiste vode in zavedanju, kaj nam pomeni ter kako pomembna je za posameznika in lokalno okolje.