Vse vloge, obrazci in predpisi

OPPN za ureditev območja Slavnik