Zapri
14. 05. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v treh referendumskih kampanjah Preberi več
Zapri
Preglej vse novice

Oddaja kandidatur za svet KS Hrvatini do 1. julija 

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Zaradi odstopa šestih od skupno enajstih članov sveta Krajevne skupnosti Hrvatini je bil ta razpuščen, predčasne volitve bodo 1. avgusta. Ker pri izvedbi predčasnih volitev veljajo krajši roki, koprska občina obvešča, da lahko kandidati kandidaturo za člane sveta krajevne skupnosti vložijo najkasneje do četrtka, 1. julija, do 19. ure.

Svet Krajevne skupnosti Hrvatini ima 11 članov, ki jih volijo v treh volilnih enotah. Prva volilna enota vključuje dele naselja Hrvatini ter naselja Kolomban, Barižoni in Cerej, tamkajšnji krajani izvolijo sedem članov sveta KS. Druga volilna enota vključuje dele naselja Hrvatini in Premančan, v katerih izvolijo tri predstavnike v svet KS. V tretji volilni enoti, ki obsega celotno območje krajevne skupnosti, enega člana sveta KS, ki je predstavnik italijanske narodne skupnosti, volijo predstavniki te skupnosti.

Kandidate za člane sveta krajevne skupnosti lahko s podpisi določi skupina desetih volivcev, druga možnost je, da jih predlaga politična stranka. Obrazci za vložitev kandidatur so dostopni na spletni strani Mestne občine Koper. Pri kandidiranju lahko skupine volivcev oziroma politične stranke v posamezni volilni enoti določijo največ toliko kandidatov, kolikor članov sveta se voli v volilni enoti.

Pri izvedbi predčasnih volitev veljajo v primerjavi z rednimi lokalnimi volitvami krajši roki, ki so določeni v Zakonu o lokalnih volitvah. Skladno z Rokovnikom za izvedbo predčasnih volitev, ki ga je sprejela Občinska volilna komisija Mestne občine Koper, poteče rok za vložitev kandidatur za člane sveta krajevne skupnosti v četrtek, 1. julija 2021, ob 19. uri. Predčasno glasovanje bo v sredo, 28. julija, splošno glasovanje pa v nedeljo, 1. avgusta, med 7. in 19. uro na volišču v Kulturnem domu Božiči.

Volilno pravico na predčasnih volitvah v KS Hrvatini imajo sicer vsi državljani RS, ki imajo stalno prebivališče v KS Hrvatini, državljani drugih držav članic Evropske unije, ki imajo potrdilo o prijavi stalnega prebivanja in prijavljeno stalno prebivališče v KS Hrvatini. V primeru, da ti nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa morajo imeti potrdilo o prijavi prebivanja in prijavljeno začasno prebivališče v KS Hrvatini. Volilno pravico imajo tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v KS Hrvatini.

Do 1. julija je možno občinski volilni komisiji podati tudi predloge za kandidate za sestavo volilnih odborov.