Preglej vse novice

Skupaj do recertifikacije znaka Slovenia Green Destination

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Župan Aleš Bržan je s podpisom Zelene zaveze slovenskega turizma in Zaveze k trajnostnemu razvoju zmanjševanja vplivov na okolje Mestno občino Koper zavezal k zelenemu in trajnostnemu delovanju. Koper se namreč s srebrnim znakom Slovenia Green Destination ponaša že od leta 2018, zdaj pa ponovno prestaja presojo, zato vse občane in obiskovalce mesta še enkrat vabi k sodelovanju v anketi glede razvoja destinacije po trajnostnih načelih.

S pristopom k recertifikaciji znaka Slovenia Green Destination se občina še dodatno zavezuje, da bo tudi v prihodnje spodbujala trajnostno delovanje, združevala trajnostna prizadevanja in promovirala lokalni značaj ter zelene zgodbe. MOK s tem stremi k soustvarjanju zdrave, zelene in srčne destinacije tako za obiskovalce kot tudi njene prebivalce. Ravno zato občina potrebuje vašo pomoč pri izpolnjevanju anketnih vprašalnikov.

Prva anketa je namenjena občankam in občanom Mestne občine Koper z namenom oblikovanja širše slike njihovega pogleda na razvoj turizma v kraju bivanja. Prebivalci lahko spletno anketo izpolnijo na naslednji spletni povezavi.

Druga je oblikovana z namenom popisa izkušenj obiskovalcev Kopra o turistični ponudbi v mestu in nabora njihovih mnenj o obstoječih nastanitvenih, gostinskih in drugih storitvenih ponudbah. Anketirance med drugim sprašuje o zadovoljstvu z rekreacijsko infrastrukturo, urejenostjo okolice, možnostih javnega prevoza in podobno. Do ankete lahko obiskovalci dostopajo na spletni povezavi.

Na Mestni občini Koper se vnovič iskreno zahvaljujemo vsaki osebi, ki si bo vzela nekaj minut časa in s tem pripomogla k izboljšavi kakovosti trajnostnega poslovanja ter razvoja našega čudovitega mesta.