Preglej vse novice

Otrokom in mladostnikom na voljo dodatni programi za blažitev socialnih stisk

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Koprska občina je uspešno izpeljala javni razpis za sofinanciranje programov v vrtcih in šolah v MOK, ki so namenjeni preprečevanju in reševanju socialnih stisk, povezanih s posledicami epidemije koronavirusa. Sedem izbranih izvajalcev bo med drugim izvajalo psihosocialno svetovanje in psihosocialno pomoč ter pripravljalo različne preventivne delavnice. Občina bo v sklopu razpisa izvajalcem dodelila skupno 11.875 evrov.

Preventivne programe, psihosocialno svetovanje in različne oblike psihosocialne pomoči, ki so za otroke in mladostnike brezplačni, bo izvajalo sedem prijaviteljev, in sicer Zavod Amaltea, Center za socialno delo Južna Primorska, Zavod NORA, Center za psihosintezo in razvoj človeških potencialov, Društvo Center za psihoterapijo in psihosocialno pomoč Koper – Associazione Centro psicoterapia e assistenza psicosociale di Capodistria, Zavod uporabnih umetnosti in Društvo Projekt Človek.

Izvajalci bodo v javnih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah v Mestni občini Koper pripravljali številne preventivne delavnice na teme preprečevanja zasvojenosti z digitalnimi mediji, preprečevanja nasilja, socialno-emocionalnega učenja in zasvojenosti z alkoholom, tobakom ter nedovoljenimi psihoaktivnimi snovmi.