Zapri
14. 05. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v treh referendumskih kampanjah Preberi več
Zapri
Preglej vse novice

Zelena luč skupni kulturni strategiji in poimenovanju Slovenska Istra

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Občinski svet Mestne občine Koper je na včerajšnji 26. redni seji Občinskega sveta soglasno potrdil skupno kulturno strategijo občin Piran, Izola, Koper in Ankaran za obdobje od leta 2021 do 2030, soglasje je podal tudi predlogu, da Slovenska Istra postane uradno poimenovanje območja štirih slovenskih obmorskih občin. Ob tem so svetniki potrdili še predlog Odloka o izdajanju medijev Mestne občine Koper, s sprejemom investicijske dokumentacije pa prižgali zeleno luč za nabavo treh novih električni vozil in celovito prenovo športne dvorane Burja.

Pri oblikovanju skupne istrske kulture Kultura.PIKA so sodelovali vsi ključni akterji kulturnega sektorja tega skupnega prostora, ki si želijo bolj usmerjenega in celostnega razvoja kulture, predvsem pa bolj sistematičnega in koordiniranega sodelovanja med občinami in institucijami. Ključni cilji so ustvariti prostor mreženja in sodelovanja, povečati dostopnost kulturnih vsebin širši javnosti tudi s pomočjo digitalizacije, okrepiti zmogljivost in spodbujati kakovost programov in vsebin, nadgraditi regionalna in mednarodna povezovanja na tem področju ter vzpostaviti in izvajati trajnostni pristop. Da bi lahko strategija sledila hitrim spremembam in dejanskim potrebam s področja kulture, bodo občine skupaj s kulturnimi akterji pripravile štiri dvoletne izvedbene načrte, v njih pa opredelile konkretne korake in aktivnosti za izpolnitev strateških ciljev strategije.

Koprske svetnice in svetniki so na včerajšnji seji večinsko podprli tudi predlog, sprejet na koordinaciji županov štirih občin slovenske Istre leta 2019, da se lastno ime Slovenska Istra (kratko: Istra) vključi v Slovenski pravopis kot uradno lastno ime za območje štirih slovenskih obmorskih občin. Sklep, ki so ga že potrdili ankaranski svetniki, morata sprejeti še občinska sveta občin Piran in Izola, nato pa ga bodo občine posredovale Pravopisni komisiji pri SAZU in Komisiji za standardizacijo zemljepisnih imen.

Svetniki so po skrajšanem postopku sprejeli predlog Odloka o izdaanju medijev Mestne občine Koper, na podlagi katerega bo občina po likvidaciji podjetja Multimedijski center Vizija, d. o. o. v celoti prevzela izdajanje tiskanega in spletnega medija MOK. Odlok se začne uporabljati s 1. majem 2022, v vmesnem času bo občina izpeljala vse potrebne postopke za prevzem izdajateljskih pravic.

Po skrajšanem postopku so med drugim sprejeli tudi spremembe in dopolnitve Odloka o subvencioniranju izvedbe hišnih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje, ki opredeljuje subvencijo občine za gradnjo hišnih priključkov v okviru projekta Čisto za Koper in Ankaran. Mestna občina Koper bo upravičencem subvencionirala gradnjo hišnega priključka (od stanovanjskega objekta do priključka na javno kanalizacijsko omrežje) v višini 60 evrov na tekoči meter izvedenega kanala, občanom, ki živijo na območjih, kjer drugačna tehnična rešitev ni možna, pa tudi nakup in vgradnjo hišnega črpališča ter gradbena in montažna dela v višini 1.000 evrov.

Tri električna vozila in obnova dvorane Burja 

S potrditvijo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta so svetniki prižgali zeleno luč za nabavo treh novih vozil na električni pogon, s katerimi bo občina okrepila javni potniški promet in vzpostavila vsaj eno novo avtobusno linijo. V okviru projekta načrtuje namreč nabavo dveh novih linijskih avtobusov za prevoz 28 oseb in ene dodatne Kurjerce, s katero želi še izboljšati storitev prevozov na klic znotraj mestnega jedra in omogočiti podaljšanje trase do parkirne hiše Sonce za Barko. Ocenjena vrednost naložbe znaša nekaj manj kot 300.000 evrov, od katerih bo občina del sredstev pridobila iz Eko sklada.

Svetniško podporo je prejel tudi projekt energetske sanacije in obnove športne dvorane Burja, ki naj bi se izvajal od marca do decembra 2023. Mestna občina Koper bo za ta namen zagotovila 1.310.900,57 evra, dodatnih 458.938,10 evra pa bo pridobila na razpisu za sofinanciranje energetske prenove stavb Ministrstva za infrastrukturo. Namen obnove je znižati obratovalne stroške in stroške vzdrževanja objekta, izboljšati njegovo energetsko učinkovitost ter pogoje za delo in uporabo.