Covid-19
Vse informacije o storitvah in ukrepih v času razglašene epidemije Preberi več
Preglej vse novice

Brezplačni topli obroki tudi za socialno ogrožene dijake

Kategorija: COVID-19
Datum objave:

Tople obroke, ki so jih za svoje učence v tem tednu začele pripravljati osnovne šole na območju Mestne občine Koper, bo občina od jutri dalje zagotavljala tudi koprskim dijakom iz socialno ogroženih družin.

Brezplačen obrok za dijake bo v času izobraževanja na daljavo pripravljala Osnovna šola Koper, do njega so upravičeni tisti dijaki, ki so z odločbo Centra za socialno delo uvrščeni do 3. dohodkovnega razreda otroškega dodatka oziroma do 2. razreda državne štipendije. Brezplačni obrok pripada tudi dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.

Dijaki, ki so upravičeni do toplega obroka, se lahko prijavijo na svoji srednji šoli, ta bo podatke o upravičencih posredovala na Mestno občino Koper. Prijava dijaka mora skupaj z osnovnimi podatki in skladno z navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport vsebovati soglasje za posredovanje osebnih podatkov, in sicer za namen upravičenosti do toplega obroka v času izobraževanja na daljavo.

Dijaki oziroma njihovi zakoniti zastopniki bodo obroke v nepovratni embalaži lahko prevzemali na Osnovni šoli Koper, na naslovu Cesta Zore Perello – Godina 1, Koper, in sicer vsak dan od 12. do 14. ure (za vhodom v prvo triletje na modri in rumeni stojnici). Tedenski jedilnik je objavljen na spletni strani OŠ Koper, dostopen je pod rubriko Šolska prehrana.