12. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (28.5.2020)

Dokumentacija