18. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (28.1.2021)

Dokumentacija
Dokumentacija
Dokumentacija
Gradivo za sejo