32. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (6.10.2022)

Dokumentacija
Dokumentacija
Dokumentacija