Preglej vse novice

Daljši rok objave predloga izhodišč za OPPN Slavnik

Kategorija: Splošno, Urejanje prostora
Datum objave:

Rok za pripombe: 9. 2. 2021 – 7. 4. 2021

Zaradi še veljavnih ukrepov za zajezitev širjenja nalezljive bolezni covid-19 je Mestna občina Koper podaljšala rok objave predloga izhodišč za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje nekdanjih Slavnikovih garaž in za 14 dni prestavila datum javne predstavitve.

Predlog izhodišč za pripravo OPPN Slavnik bo v prostorih krajevnih skupnosti Semedela, Za gradom in Koper – center javno objavljen do vključno 7. aprila 2021, do tega datuma imajo zainteresirana javnost, nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci urejanja prostora možnost podaje pisnih pripomb in predlogov ter tako aktivno sodelovati pri oblikovanju končnih izhodišč.

Pobude in pripombe morajo oddati na posebnem obrazcu, dostopnem na povezavi https://www.koper.si/regulation/oppn-za-ureditev-obmocja-slavnik/, in jih poslati na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper ali na elektronski naslov obcina@koper.si, s pripisom Pripombe na izhodišča za pripravo OPPN Slavnik.

Občina je določila tudi nov datum javne predstavitve. Če bo epidemiološka slika to omogočala, bo ta izpeljana 31. marca 2021. Zaradi trenutno veljavnih ukrepov za preprečevanje in zajezitev okužb z virusom SARS-CoV-2 bo število udeležencev na javni predstavitvi omejeno. Zainteresirani morajo zato svojo udeležbo predhodno najaviti, prijave bodo v prostorih krajevnih skupnosti Semedela, Za gradom in Koper – center zbirali med 22. in 26. 3. 2021.

Način izvedbe javne predstavitve bo podrobneje objavljen 29. 3. 2021 na spletni strani Mestne občine Koper in na sedežih KS krajevne skupnosti Semedela, Za gradom in Koper – center.

Vsa dokumentacija je dostopna tukaj.