Preglej vse novice

Do 30. novembra čas za prijavo škode zaradi neurij oktobra in novembra

Kategorija: Splošno
Datum objave:
Posledice poplav v Kopru

Mestna občina Koper je začela ocenjevati škodo, ki so jo med 27. oktobrom in 6. novembrom 2023 povzročila močna neurja s plazovi in poplavami.

Škodo na kmetijskih zemljiščih, objektih in gradbeno-inženirski infrastrukturi oškodovanci prijavite na za to namenjenih obrazcih, med drugim je treba k prijavi priložiti fotografije poškodovanega kmetijskega zemljišča oziroma poškodovanega objekta, iz katerih bodo razvidne poškodbe.

Rok za zbiranje vlog je do vključno četrtka, 30. novembra 2023.

Več informacij o poteku ocenjevanja škode si lahko preberete na spletnem naslovu URSZR in na spletni strani MOK.

Foto: MOK