Preglej vse novice

Javna obravnava DPN za Spremembe in dopolnitve za drugi tir železniške proge – torek, 9. november

Kategorija: Splošno, Urejanje prostora
Datum objave:

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja obvešča, da bo javna obravnava študije variant/predinvesticijske zasnove in okoljskega poročila v postopku priprave državnega prostorskega načrta za Spremembe in dopolnitve državnega lokacijskega načrta za drugi tir železniške proge na odseku Divača–Koper v Mestni občini Koper v torek, 9. novembra 2021, z začetkom ob 16. uri v sejni dvorani Pretorske palače, Titov trg 3, Koper.

Razgrnjeno gradivo obsega:

 • študije variant/predinvesticijske zasnove za spremembe in dopolnitve DLN za II. tir železniške proge Divača–Koper (št. projekta: 2020/DPN-074, avgust 2021, izdelal Urbis, d. o. o. (v nadaljnjem besedilu: študija variant);
 • okoljskega poročila za državni prostorski načrt za dvotirnost železniške proge Divača–Koper (št. projekta 1454-20-OP, maj 2021, izdelal Aquarius d.o.o.)
 • ostalih strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve študije variant.

Gradivo je od 13. oktobra 2021 do 12. novembra 2021 javno razgrnjeno:

 • na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 21, Ljubljana,
 • v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača,
 • v prostorih Občine Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
 • v prostorih Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper,
 • v prostorih Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.

Gradivo je dostopno tudi v digitalni obliki na spletnem portalu GOV.SI na spletni povezavi in na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo.

Javnost ima v času javne razgrnitve, do petka, 12. novembra, možnost podati pripombe in predloge, in sicer:

 • pisno na mestih javne razgrnitve (na obrazcu za pripombe),
 • po pošti na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, Ljubljana, s pripisom » SD DLN za II tir Divača–Koper«,
 • elektronsko na naslov: mop@gov.si, pri čemer naj v rubriki »zadeva« navede ključne besede »SD DLN za II tir Divača–Koper«.

Obrazec za pripombe je na voljo na mestih javne razgrnitve in na spletnem portalu GOV.SI.

Zaradi epidemioloških razmer bo javna obravnava potekala z upoštevanjem ukrepov Vlade Republike Slovenije za zajezitev širjenja okužb v skladu s priporočili in usmeritvami Nacionalnega inštituta za javno zdravje.