Preglej vse novice

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper išče direktorja

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper je objavil javni natečaj za prosto delovno mesto direktorja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper, ki bo imenovan za mandatno dobo štirih let. Kandidati se lahko prijavijo do petka, 31. januarja.

Na razpis za delovno mesto direktorja se lahko prijavi oseba, ki je popolnoma poslovno sposobna, ima univerzitetno izobrazbo ekonomske, tehnične ali pravne smeri, najmanj osem let delovnih izkušenj, od tega pet let na vodilnih delovnih mestih podobne zahtevnosti, ima vodstvene in organizacijske sposobnosti, znanje italijanskega jezika in ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje. Kandidat mora prijavi priložiti življenjepis z navedbo formalne izobrazbe, delovnih izkušenj in drugih znanj ter veščin, program dela za mandatno obdobje in potrdilo o nekaznovanosti.

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, lahko prijavo oddajo do petka, 31. januarja 2020, in sicer v zaprti označeni kuverti, priporočeno na naslov Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper s pripisom »Ne odpiraj – razpis za direktorja JSS MOK«.