Preglej vse novice

Kmalu končne ponudbe za obnovo slemenske ceste v Hrvatinih

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Od devetih prijavljenih kandidatov za obnovo slemenske ceste v Hrvatinih je Mestna občina Koper sposobnost priznala šestim. Odločitev je danes objavila na portalu javnih naročil, po osemdnevnem pritožbenem roku jih bo pozvala k oddaji končne ponudbe. Če gre vse po načrtih, bi se lahko obnova začela marca.

Občina je javno naročilo za izbiro izvajalca izvedla po konkurenčnem postopku s pogajanji. V prvi fazi smo prejeli devet ponudb, in sicer podjetja GP Krk, d. d. v skupni ponudbi s CBE, d. o. o., Trgograd, d. o. o., Ginex International, d. o. o., 2eF, svetovanje v gradbeništvu, d. o. o., Grafist, d. o. o. v skupni ponudbi s CPK, d. o. o., Finali, d. o. o., ISBE, d. o. o., Hip Plus, d. o. o. in družbe Adriaing, d. o. o., sledilo je ugotavljanje sposobnosti. Občina je sposobnost priznala šestim, in sicer družbam GP Krk, d. d. v skupni ponudbi s CBE, d. o. o., Trgograd, d. o. o., Ginex International, d. o. o., 2eF, svetovanje v gradbeništvu, d. o. o., Grafist, d. o. o. v skupni ponudbi s CPK, d. o. o. in Finali, d. o. o., ki jih bo v drugi fazi pozvala k oddaji končne ponudbe.

Z izbranim izvajalcem bo občina sklenila pogodbo, uvedba v delo bo predvidoma marca.

Obnova slemenske ceste na odseku med pokopališčem Sv. Brida in krožiščem v Kolombanu bo potekala fazno, v prvi fazi bodo cesto razširili in v celoti obnovili ter zgradili kolesarsko in pešpot z javno razsvetljavo, v drugi fazi pa sledi izgradnja krožišča. V okviru del bo občina zgradila tudi del vodovodnega in kanalizacijskega sistema. Predviden zaključek del je avgust 2020.

Občina je naložbo uspešno prijavila tudi na projekt InterBike II (operativni program Slovenija – Italija 2014-2020), v okviru katerega bo za gradnjo kolesarske in pešpoti ter postavitev javne razsvetljave pridobila 215.928,46 evra sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.