Preglej vse novice

Delavnice skupnega urejanja prostora dobro obiskane

Kategorija: OPN
Datum objave:

Mestna občina Koper je s torkovo zadnjo delavnico za preveritev strateških ciljev prostorskega razvoja občine v Dekanih sklenila niz dogodkov, združenih pod naslovom Urejajmo prostor – Gestiamo insieme il territorio. Odziv občank in občanov je bil nad pričakovanji, prav tako njihova pripravljenost sodelovati in sooblikovati predloge za boljše upravljanje s prostorom in načrtovanje nadaljnjega prostorskega razvoja Mestne občine Koper.

Namen delavnic, ki so potekale med 23. januarjem in 11. februarjem, je bil občanke in občane Mestne občine Koper vključiti v proces priprave občinskega prostorskega načrta (OPN), najpomembnejšega prostorskega dokumenta lokalne skupnosti, v njih spodbuditi razumevanje prostorskega načrtovanja, krepiti participacijo v družbi ter zavedanje, da je prostor omejena, predvsem pa skupna dobrina.

»Cilj, ki smo si ga zadali, je zagotoviti enakomeren in uravnotežen razvoj mesta in podeželja, ki bo upošteval specifike in omejitve prostora ter potrebe in želje prebivalcev. Z delavnicami smo želeli občanke in občane seznaniti s predpisanimi načini urejanja, rabe in varstva prostora ter hkrati dobiti vpogled v želje občank in občanov ter njihovo razumevanje prostora in nadaljnjega razvoja v Mestni občini Koper,« je na delavnicah večkrat poudaril župan Aleš Bržan. Čeprav časa ni veliko, dokument mora biti namreč sprejet najkasneje do decembra leta 2021, verjame, da bodo stroka, različne javnosti in občina skupaj, v strpnem in demokratičnem dialogu, pravočasno dosegli zastavljeni cilj.

Delavnice je Mestna občina Koper v sodelovanju z društvom PiNA, ki je koordiniralo celoten proces, izvedla na šestih lokacijah, in sicer v Šmarjah, Sv. Antonu, Dekanih, Gračišču, Kopru in na Škofijah. Udeležencev je bilo skupaj več kot 450.

Na vsaki od delavnic so zbrani v uvodu prisluhnili krajši predstavitvi, kaj prostorski načrt sploh je in zakaj ga potrebujemo, kakšna so načela urejanja prostora in smernice, ki jih je pri tem treba upoštevati, seznanili pa so se tudi s strateškimi cilji, ki jih občina zasleduje pri snovanju nadaljnjega prostorskega razvoja. Sledile so delavnice, na katerih so udeleženci najprej razmislili o razvojnih priložnostih njihovega kraja in celotne občine, nato pa v skupinah oblikovali tudi konkretne predloge, ki jih bo občina v nadaljnjem postopku proučila in jih smiselno upoštevala pri oblikovanju končnih strateških ciljev prostorskega razvoja.

Predlogi so različni, vsi pa si želijo boljšega upravljanja s prostorom

Med večkrat izpostavljenimi predlogi, še zlasti v zaledju občine, je bila bolj premišljena določitev stavbnih in kmetijskih zemljišč, medtem ko si v strnjenih naseljih in mestu želijo več zelenih, parkovnih površin in več vsebin, namenjenih različnim starostnim skupinam. Večji poudarek želijo nameniti tudi spodbujanju lokalnega kmetijstva in samooskrbe občank in občanov ter ohranitvi istrske identitete. Občanke in občani si želijo tudi več aktivnosti na področju pridobivanja nepovratnih evropskih sredstev ter uravnoteženem razvoju celotne občine, ki mora temeljiti na urejeni javni infrastrukturi in dostopnosti ključnih storitev, saj je to osnova za kakovost življenja in bivanja.

To so le nekateri od številnih predlogov, ki so jih na delavnicah sooblikovali občani. Vsi podani predlogi bodo natančno opredeljeni in predstavljeni v končnem poročilu, ki je v pripravi. Vsi tisti, ki se delavnic niso mogli udeležiti, lahko predloge o tem, v kakšnem prostoru si želijo živeti v prihodnjih letih, podajo do konca meseca februarja na uradni naslov obcina@koper.si.

Osnutek OPN-ja predvidoma marca

Osnutek OPN-ja, ki bo pripravljen predvidoma konec marca, bo Mestna občina Koper predstavila po krajevnih skupnostih, nato pa posredovala v pridobitev in uskladitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora. Konec leta 2020 bosta sledili javna razgrnitev in javna obravnava, OPN pa naj bi dokončno sprejeli predvidoma konec leta 2021.