Preglej vse novice

Začel se je vpis otrok v vrtec

Kategorija: Splošno
Datum objave:
otroci

Februarja se je začel vpis otrok v javne vrtce Mestne občine Koper za šolsko leto 2020/2021. Tudi letos vpis poteka na enoten način, kar pomeni, da lahko starši malčkov izpolnijo le eno vlogo in jo oddajo v enoto vrtca prve izbire. Vlogo lahko starši prevzamejo na sedežu vrtcev, dostopna pa je tudi na spletni strani vrtcev in uradni spletni strani koprske občine. Rok za prijavo je 28. februar.

Čeprav vrtci vpisujejo in sprejemajo otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest skozi vse leto, Mestna občina Koper poziva k oddaji vloge v predpisanem roku, saj vrtci na podlagi prispelih prijav oblikujejo oddelke za novo šolsko leto, s tem pa poskrbijo, da se v programe predšolske vzgoje vključi čim večje število otrok. Ob tem je pomembno, da vlogo ponovno oddajo tudi starši, ki so vlogo za vpis v vrtec izpolnili in oddali že v šolskem letu 2019/2020, a njihov otrok v vrtec še ni bil sprejet.

Kriteriji za sprejem otroka v vrtec skladno s sprejetim občinskim pravilnikom ostajajo nespremenjeni – ključni kriterij, ki prinese tudi največ točk je stalno prebivališče na območju Mestne občine Koper. Dodatne točke dobijo tudi otroci, ki imajo odložen vpis v osnovno šolo, otroci, ki so bili v preteklem šolskem letu uvrščeni na centralni čakalni seznam, a niso bili sprejeti v vrtec, in otroci staršev, ki hkrati vključujejo v vrtec dvojčke, trojčke ali četverčke. Komisija na podlagi meril določi prednostni vrstni red za sprejem otrok v vrtec.

Vsi tisti, ki z začetkom novega šolskega leta (1. september) ne bodo vključeni v vrtec, bodo uvrščeni na čakalni seznam za morebitni medletni sprejem v šolskem letu 2020/2021, starši pa lahko na podlagi Odloka o subvencioniranju varstva otrok Mestna občina Koper oddajo tudi vlogo za uveljavitev subvencije v višini 100 evrov mesečno na otroka.

Dejavnost predšolske vzgoje se v letu 2020 izvaja v 123 oddelkih osmih javnih vrtcev (3 samostojni vrtci ter pet vrtcev ob osnovnih šolah) na 28-ih lokacijah, v katere je bilo v mesecu decembru 2019 vključenih 2.115 otrok.

V Mestni občini Koper delujejo tudi zasebni vrtci (Zasebni zavod Mali mehurčki, zasebni vrtec Račka in zasebni vrtec Hiša otrok na Obali). V mesecu decembru 2019 je bilo v tovrstne oblike varstva vključenih 83 koprskih otrok, ki jim občina varstvo subvencionira. Poleg javnih in zasebnih vrtcev na območju Mestne občine Koper delujejo tudi varuhi predšolskih otrok, kamor je bilo v mesecu decembru 2019 vključenih 8 otrok, ki so upravičeni do sofinanciranja varstva s strani občine.