Preglej vse novice

Kopanje v Žusterni vsaj še do srede odsvetovano

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Potem ko je prejšnji teden ob sanaciji zamašenega kanalizacijskega jaška v neposredni bližini hudournika v Žusterni prišlo do izlitja odpadnih voda v morje, rezultati vzorčenj koprske enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje kažejo, da voda na plaži v Žusterni še vedno ni ustrezna za kopanje.

Ker je ob sanaciji jaška, ki ga je zamašil večji tekstilni predmet, prišlo le do manjšega izlitja odpadnih voda, rezultati analize vzorcev kažejo na možnost drugih virov onesnaženja. Vse dokler pristojne službe ne bodo preverile in odstranile vseh morebitnih drugih virov onesnaženja in dokler rezultati analiz kopalne vode ne bodo ustrezni, bo nad plažo v Žusterni ostala izobešena rdeča zastava.

V tem trenutku pristojne službe preverjajo, ali je bila fekalna kanalizacija na tem območju v preteklosti ustrezno vzdrževana in ali je prišlo do doslej neugotovljenih poškodb na infrastrukturi. O rezultatih teh preverb vas bomo obvestili takoj, ko bodo končane, Zavod za šport MOK pa bo Kopališče Žusterna znova odprl šele, ko bodo kopalne vode popolnoma varne za vse uporabnice in uporabnike. Prav tako bo na pobudo Mestne občine Koper do konca poletja na Kopališču Žusterna potekal monitoring kakovosti vode.

Ob tem Mestna občina Koper ugotavlja, da se je v zadnjem času povečalo število nedovoljenih posegov v mestno infrastrukturo. Med drugim so pristojne službe večkrat zaznale, da so šobe za zalivanje zelenic obrnjene v napačno smer, zraven praznega koša za smeti so odpadki, ki so malomarno odvrženi na tla, pojavljajo se zamašeni kanalizacijski jaški. Pristojne službe bodo zato o vseh morebitnih nedovoljenih posegih v mestno infrastrukturo dosledno obveščale organe pregona.