Preglej vse novice

Koprski občinski svet tudi o prometu v središču Kopra

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Občinski svet Mestne občine Koper je na včerajšnji seji brez glasu proti sprejel odlok o prometni ureditvi v starem mestnem jedru in tako prižgal zeleno luč za razbremenitev parkirnih površin po odprtju parkirne hiše na Muzejskem trgu in postopen umik prometa iz dela mestnega središča. Soglasno so podprli tudi predlog odloka o koncesiji za upravljanje s pristaniščem marina Koper. 

Najpomembnejše novosti, ki jih prinaša nov odlok o prometni ureditvi starega mestnega jedra, je uvedba območij omejenega prometa oziroma območij, kjer bo ta v celoti prepovedan. Poleg Verdijeve ulice, kjer je tak režim že v veljavi, se bo po odprtju nove parkirne hiše promet povsem umaknil tudi z območja Muzejskega trga, medtem ko bo promet po Kidričevi ulici omejen zgolj na dostop za upravičene stanovalce in dostavo. Podoben režim je že v veljavi na Staničevem in Gortanovem trgu ter Prešernovem trgu z delom Župančičeve ulice.

Med predvidenimi novostmi je tudi uvedba posebnega abonmaja za parkiranje na javnih parkiriščih izven mestnega jedra ali posebnega abonmaja za parkiranje v garažnih objektih za imetnike dovolilnic. V tem primeru upravičenci ne bodo več upravičeni do t. i. zelene dovolilnice, ki omogoča parkiranje na javnih površinah, bodo pa pridobili rdečo dovolilnico za dostop in dostavo do stanovanjskega objekta. Spremembe se nanašajo tudi na izdajo dovolilnic za enkratni izredni dostop v mesto (enodnevne dovolilnice), ki jih bo namesto pristojnega urada občinske uprave po novem izdajal izvajalec javne službe upravljanja z javnimi parkirišči, odlok pa napoveduje tudi tehnološke novosti, med drugim izdajo digitalnih dovolilnic.

Svetniki so poleg tega s sprejetjem sklepa o uvedbi javne službe upravljanja določenih javnih parkirišč v objektu Parkirne hiše Belveder/Garage Belvedere, omogočili vzpostavitev parkirnega režima za stanovalce in obiskovalce.

Včeraj je občinski svet v prvem branju sprejel tudi Odlok o koncesiji za upravljanje občinskega pristanišča »Marina Koper«, ki določa namembnost in način upravljanja ter zagotavljanje izvajanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb s področja pomorskih dejavnosti, in sklep o potrditvi tretjega sporazuma med Mestno občino Koper in Občino Ankaran o delni delitvi skupnega nepremičnega premoženja.