Preglej vse novice

Lokalne volitve 2022

Kategorija: Splošno
Datum objave:

V ponedeljek, 5. septembra 2022, so začeli teči roki za izvedbo volilnih opravil pred lokalnimi volitvami, ki bodo 20. novembra 2022. Na njih bodo volivke in volivci izbirali nova vodstva v 212 občinah.

Mestna občina Koper je na spletni strani že objavila poziv za podajo predlogov za imenovanje članov volilnih odborov Občinski volilni komisiji za izvedbo lokalnih volitev, ki jih lahko podajo politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občanke in občani. Predsednika in člane volilnega odbora ter njihove namestnike imenuje Občinska volilna komisija izmed občanov, ki imajo stalno prebivališče v občini, so polnoletni državljani Republike Slovenije in jim ni bila odvzeta poslovna sposobnost. Glavni nalogi volilnega odbora sta, da vodi glasovanje na volišču in da ugotavlja izid glasovanja na volišču.

Občinska volilna komisija poziva vse zainteresirane, da najkasneje do 15. septembra 2022 predlagajo kandidate za sestavo volilnih odborov. Predlogu morajo obvezno priložiti soglasje kandidata in izjavo iz 6. odstavka 37. člena Zakona o lokalnih volitvah. Predloge kandidatov je treba poslati na naslov Mestna občina Koper, Občinska volilna komisija, Verdijeva 10, 6000 Koper ali na elektronski naslov: volitve2022@koper.si.

Vse podrobnosti o lokalnih volitvah 2022, rokovnik za izvedbo volilnih opravil, predpisi in obrazci so dosegljivi na spletni strani Mestne občine Koper pod razdelkom Lokalne volitve 2022.