Preglej vse novice

MOK bo začela izvajati participativni proračun za leto 2020

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Mestna občina Koper bo v ponedeljek, 9. septembra 2019, s projektom Predlagam – odločam/Propongo – decido, začela izvajati participativni proračun za proračunsko leto 2020. S projektom želi Mestna občina Koper občanke in občane vključiti v proces odločanja o razporejanju proračunskega dela denarja, pridobiti projektne predloge in hkrati izboljšati učinkovitost porabe skupnih sredstev, krepiti participacijo v družbi in izboljšati kakovost življenja v občini.

 

Župan MOK, Aleš Bržan je poudaril, da gre za »eno izmed najbolj učinkovitih in oprijemljivih oblik neposredne demokracije, ki jo bomo v Mestni občini Koper letos uvedli prvič. Gre za zelo enostaven način sodelovanja in reševanja skupnih izzivov po načelu predlagam – odločam. Občanke in občani, ki imate radi svoj kraj in želite zanj nekaj narediti tudi sami, se boste lahko od 9. septembra aktivno vključili v reševanje tistih problemov, za katere mislite, da jim občina doslej ni namenjala dovolj pozornosti.«

Projektne predloge bo občina od 9. do 29. septembra zbirala na šestih območjih participativnega proračuna. Izvedljive predloge bo nato podala občankam in občanom na glasovanje, da sami odločijo, kateri projekti so najnujnejši in bi največ prispevali k izboljšanju kakovosti bivanja v občini.

Območja izvajanja participativnega proračuna so razdeljena z namenom čim bolj enakomerne porazdelitve projektov in upoštevanja krajevnih skupnosti, ki imajo večje razlike v potrebah in večje razlike v gostoti poseljenosti, pri čemer se podeželskim območjem daje večji poudarek tudi s porazdelitvijo kvote razpoložljivih sredstev.

OBMOČJE KRAJEVNE SKUPNOSTI RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA
Območje 1 Koper – center, Olmo – Prisoje, Semedela, Žusterna, Za gradom 80.000 €
Območje 2 Škocjan, Šmarje, Vanganel 80.000 €
Območje 3 Dekani, Hrvatini, Škofije 80.000 €
Območje 4 Bertoki, Pobegi – Čežarji, Sv. Anton 80.000 €
Območje 5 Boršt, Gračišče, Gradin, Marezige 80.000 €
Območje 6 Črni Kal, Podgorje, Rakitovec, Zazid 80.000 €

 

Hkrati z zbiranjem predlogov bodo na vseh šestih območjih potekale tudi delavnice z javnimi predstavitvami in razpravami občank in občanov v zvezi s tematikami v njihovi skupnosti ter izobraževanja, kako pripraviti projektne predloge. Na delavnicah bodo podane tudi praktične predstavitve priprave predlogov projektov. Občanke in občani se lahko udeležijo katere koli delavnice, ne glede na območje izvajanja participativnega proračuna.

Razpored delavnic:

Zadružni dom Škofije 9. 9. 2019, 18.00
Zadružni dom Marezige 10. 9. 2019, 18.00
Zadružni dom Šmarje 11. 9. 2019, 18.00
Zadružni dom Pobegi 12. 9. 2019, 18.00
Zadružni dom Gračišče 13. 9. 2019, 18.00
Zelena dvorana, Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper 14. 9. 2019, 10.00

 

Občani in občanke s stalnim prebivališčem v MOK, ki bodo do dne oddaje projektnega predloga dopolnili 15 let, bodo lahko projektne predloge oddali na spletni strani predlagam-odlocam.koper.si ali osebno v vložišču MOK ali na sedežu krajevne skupnosti, in sicer prek obrazca za oddajo projektnih predlogov. Po končanem zbiranju projektnih predlogov bo vse prispele predloge preučila komisija za participativni proračun v sodelovanju s strokovnimi službami MOK in jih dala na glasovanje.

Glasovanje o projektnih predlogih bo potekalo od 21. do 27. oktobra 2019, do 24. ure, na povezavi predlagam-odlocam.koper.si in osebno na vložišču MOK ali na sedežu krajevne skupnosti ob terminih, ki bodo naknadno objavljeni. Kot rezultat glasovanja bo nastal prednostni seznam projektnih predlogov.

Izglasovani projekti bodo javno objavljeni in do višine sredstev za posamezno območje participativnega proračuna uvrščeni v predlog proračuna, ki ga bo župan posredoval občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.

»Participativni proračun vam ponuja priložnost, da sami predlagate rešitve za probleme v svojem kraju in potem tudi sami z glasovanjem odločite, katere predlagane projekte naj občina izvede prednostno. Prepričan sem, da boste 480 tisoč evrov, ki smo jih namenili za projekt, razporedili pametno in učinkovito. Za sodelovanje, predloge in odločitve se vam vnaprej iskreno zahvaljujem,« je dodal Bržan.

Za več informacij smo na voljo na predlagam-odlocam@koper.si