Preglej vse novice

MOK objavila povzetek vsebin osnutka občinskega prostorskega načrta

Kategorija: OPN
Datum objave:

Mestna občina Koper je konec aprila javnost obvestila, da bo napovedana izvedba predstavitve osnutka Občinskega prostorskega načrta po posameznih krajevnih skupnostih Mestne občine Koper zaradi trenutnih razmer, ki so posledica epidemije koronavisusa, potekala prilagojeno. Zdaj je MOK na svoji spletni strani objavila povzetek vsebin osnutka OPN-ja in začela osnutek predstavljati članom svetov krajevnih skupnosti.

Mestna občina Koper je osnutek Občinskega prostorskega načrta MOK poslala nosilcem urejanja prostora, na svoji spletni strani pa objavila povzetek osnutka. Nosilci urejanja prostora bodo osnutek podrobno proučili in podali mnenja, s katerimi bosta izdelovalca OPN-ja – Ljubljanski urbanistični zavod, d. d. in LOCUS prostorske informacijske rešitve, d. o. o. v sodelovanju s PS Prostor, d. o. o. – osnutek ustrezno dopolnila.

Dopolnjen osnutek bo občina javnosti predstavila v okviru javne razgrnitve, ki bo trajala 30 dni po posameznih krajevnih skupnostih. Po javni razgrnitvi, ki jo občina načrtuje predvidoma v začetku leta 2021, bo prejete pripombe in predloge javnosti poučila in do njih zavzela stališče. V tem času bo MOK izpeljala tudi javno obravnavo, javnost pa bo imela možnost podati svoje mnenje na predstavljen dokument.

Pri izvedbi aktivnosti se Mestna občina Koper sicer drži časovnice, saj je skrajni rok za sprejem končnega dokumenta OPN-ja 31. december 2021.