Zapri
22. 05. 2024 Javno naznanilo o drugi javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Koper Preberi več
Zapri

Občinski prostorski načrt Mestne občine Koper

Spoštovane občanke, cenjeni občani Mestne občine Koper,

naša blaginja, naša varnost in naš razvoj v veliki meri temeljijo na naši sposobnosti urejanja, rabe in varstva svojega prostora. Lokalne skupnosti v Sloveniji so dolžne vizijo svojega prostorskega razvoja, prioritete in cilje opredeliti z občinskim prostorskim načrtom (OPN), in sicer najkasneje do decembra 2024. Ker gre za krovni prostorski dokument, ki bo podlaga za trajnostno načrtovanje vseh posegov v prostor na območju občine in za zagotavljanje kakovostnih pogojev za življenje in delo občank in občanov, v postopek njegove priprave že od samega začetka aktivno vključujemo tudi javnost.

Mestna občina Koper je k pripravi občinskega prostorskega načrta v letu 2019 pristopila zelo odločno. Na razpisu je izbrala vrhunske strokovnjake, vzpostavila tvorno sodelovanje z različnimi ministrstvi in predstavniki krajevnih skupnosti, obravnavala pa je tudi pobude, ki ste nam jih na podlagi našega poziva posredovali do 28. junija 2019.

Ker je prostor omejena in zelo občutljiva dobrina, je tudi predpisani postopek izdelave OPN-ja zelo natančen in zahteven. Urejanje vsakega posameznega zemljišča je podvrženo številnim pravilom, zakonom in redu, zato smo za vas pripravili kratko pojasnilo z osnovnimi informacijami o pripravi OPN-ja.

V Mestni občini Koper si želimo izdelati dober dokument, ki bo sprostil naše razvojne priložnosti in učinkovito zavaroval naše naravno okolje. Verjamem, da bomo občina, različne javnosti in stroka skupaj, v strpnem in demokratičnem dialogu, pravočasno dosegli zastavljeni cilj.

Aleš Bržan
župan Mestne občine Koper