Preglej vse novice

MOK objavila poziv k prijavi škode zaradi neurja s poplavami

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Mestna občina Koper je na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje o ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic neurij s poplavami med 6. in 9. decembrom začela ocenjevati škodo. Obrazci za prijavo škode so na voljo na spletni strani občine.

Občanke in občani, ki so utrpeli škodo na kmetijskih zemljiščih (škoda na kmetijskih pridelkih se ne ocenjuje), stavbah oziroma na infrastrukturi, to prijavijo na predpisanih obrazcih (1, 3, 4 in 5). Ti so na voljo na spletni strani https://www.koper.si/public_tender/ocenjevanje-skode-na-stvareh-zaradi-posledic-neurij-s-poplavami-med-6-in-9-decembrom-2020/, za prijavo škode na kmetijskih zemljiščih pa tudi pri Kmetijsko svetovalni službi Koper (Ulica 15. maja). Na podlagi prejetih vlog bodo občinske komisije ocenile škodo.

Oškodovanci morajo izpolnjene obrazce poslati po elektronski pošti ali priporočeno po pošti, in sicer najkasneje do vključno četrtka, 31. 12. 2020.

Občinske komisije bodo škodo ocenjevale v skladu s predpisano metodologijo, določeno z Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, 33/05, 81/06 in 68/08). Za škodo na kmetijskih zemljiščih je treba izpolniti Obrazec 1, za dodatne informacije se lahko obrnete na Oddelek za gospodarske dejavnosti, trajnostno mobilnost in okolje, ki je dosegljiv na telefonski številki 05 6646 244. Za škodo na stavbah je pristojna Služba za inšpekcijo, redarstvo, zaščito in reševanje na telefonski številki 05 6646 295, za prijavo škode je treba izpolniti Obrazec 3 in Obrazec 4, za škodo na infrastrukturi pa Obrazec 5, za dodatne informacije so vam na voljo na Oddelku za gospodarske javne službe, promet in javne površine na telefonski številki 05 6646 393.