Preglej vse novice

Občinske štipendije letos prvič tudi za dijake

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Mestna občina Koper je tudi za študijsko leto 2020/21 razpisala štipendije, do katerih so po novem upravičeni tudi dijaki. Gre za skupno deset štipendij, in sicer pet za dijake srednješolskega izobraževanja ter pet za študente v Sloveniji in tujini. Štipendije bodo podeljene za različna področja, rok za prijavo na javni razpis je četrtek, 31. december.

Koprska občina nadarjene študente podpira že šestnajsto leto, letos bo prvič podelila štipendije tudi dijakom, in sicer za področje izobraževalne znanosti in izobraževanja učiteljev, prodaje oz. trgovine na debelo in drobno, informacijske in komunikacijske tehnologije, tehnike, proizvodne tehnologije, gradbeništva, zdravstva, socialne varnosti, transporta, gostinstva, turizma, športa, osebnih storitev in drugega. Tako kot vsako leto je tudi letos pet štipendij namenjenih študentom na področju umetnosti, naravoslovja, matematike, statistike, informacijskih in komunikacijskih tehnologij, tehnike, proizvodne tehnologije, gradbeništva, kmetijstva, gozdarstva, ribištva, veterine in zdravstva.

Višina mesečne štipendije za dijake, ki se šolajo v Republiki Sloveniji, je 110 evrov, za tiste v tujini 180 evrov, medtem ko bodo študenti, ki študirajo doma, mesečno prejemali 220 evrov, tisti na študiju v tujini pa 350 evrov. Pravico do štipendije lahko uveljavljajo dijaki od vključno drugega letnika naprej, pogoj je, da ti ob vpisu v drugi letnik niso starejši od 18 let in njihova povprečna ocena (za vse številčno ocenjene predmete) v preteklem šolskem letu ni nižja od štiri.

Študenti lahko štipendijo pridobijo, če dosega povprečna ocena vseh številčno ocenjenih predmetov oziroma opravljenih izpitov predhodnega leta 4,30 (za študente prvih letnikov) oziroma 8,50 (za študente višjih letnikov). Izjemoma se lahko dodeli štipendija tudi študentom, ki ne izpolnjujejo navedenih pogojev, če imajo izjemne dosežke v evropskem ali svetovnem merilu v zadnjih dveh letih glede na študijsko leto, za katero uveljavljajo pravico do štipendije.

Pogoj za pridobitev štipendije je tudi dohodkovni cenzus, in sicer mesečni bruto dohodek na družinskega člana v preteklem letu ne sme presegati 1.600 evrov. Vsi ostali pogoji so opredeljeni na naslednji povezavi, rok za prijavo na razpis je četrtek, 31. december. Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper ali jo do tega dne oddati v času uradnih ur v sprejemni pisarni občinske stavbe na Verdijevi 10 (pritličje desno).