Zapri
05. 04. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v kampanji za evropske volitve Preberi več
Zapri
Preglej vse novice

Na voljo so sredstva za izvedbo omilitvenih ukrepov za zmanjšanje vplivov pristanišča

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Mestna občina Koper je danes objavila Javni razpis o dodeljevanju nepovratnih sredstev za izvajanje omilitvenih ukrepov z namenom zmanjšanja vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti za leto 2020. Rok za prijavo se izteče 2. aprila, ob 12. uri.

Do sredstev so upravičeni lastniki oziroma solastniki stanovanjskih stavb, ki se nahajajo znotraj treh vplivnih območij. Najožje območje obsega pas od pristanišča do Cankarjeve in Kidričeve ulice, ožje območje pas do ceste Zore Perello Godina in Ferrarske ulice, medtem ko se pas širšega vplivnega območja zaključi vzporedno s hitro cesto Koper–Izola.

Višina nepovratnih sredstev, ki jih lahko pridobi upravičenec, znaša najmanj 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Izjema so socialno šibki občani, ki bodo upravičeni do finančne spodbude v obsegu 100 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, vendar ta ne sme presegati najvišje določene vrednosti sredstev glede na površino stavbe oziroma dela stavbe.

Najvišji znesek sofinanciranja znaša 17.000 evrov, in sicer za stavbe oziroma dele stavb, ki so večje od 91 kvadratnih metrov.

Sredstva so namenska in bodo dodeljena za tiste naložbe, ki v največji meri odpravljajo oziroma zmanjšujejo vplive pristaniške dejavnosti na okolje in zdravje ljudi ter kulturno dediščino. Mednje sodijo zamenjava stavbnega pohištva, izvedba fasadnega ometa, izolacija strešne ali podstrešne konstrukcije, vgradnja sistemov prečiščevanja in prezračevanja zraka, namestitev klimatske naprave in posaditev ustreznih sredozemskih zimzelenih grmovnic in dreves.

V proračunu za leto 2020 je Mestna občina Koper za ta namen zagotovila 400 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Gre za sredstva, ki jih Luka Koper na podlagi dogovora z občino letno namenja za izvajanje omilitvenih ukrepov.

Rok za prijavo na razpis je 2. april, do 12. ure, vse prispele vloge bo obravnavala posebna komisija, ki bo na podlagi meril oblikovala prioritetno listo naložb.