Zapri
22. 05. 2024 Javno naznanilo o drugi javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Koper Preberi več
Zapri

Statistični podatki o Mestni občini Koper

Statistični podatki o Mestni občini Koper za različna področja. Podatki so urejeni v preglednicah in ločeni po vsebinah.

Splošni podatki

Podatek Vrednost Vir podatkov
Število naselij 104 MOK
Število krajevnih skupnosti 22 MOK
Število prebivalcev 53.292 SURS, 1.1.2021
Površina občine 303 km2 SURS
Najvišja točka v občini – Slavnik 1028 m GURS
Najgloblja točka morja na območju občine – 18 m Luka Koper
Dolžina občinske meje 124,7 km GURS
Dolžina občinskih cest 386 km MJU

Prebivalstvo

Podatek Vrednost Vir podatkov
Število prebivalcev 53.292 SURS, 1.1.2021
Moški 26.367 SURS, 1.1.2021
Ženske 26.925 SURS, 1.1.2021
Gostota naseljenosti 174 preb./km2 SURS, 1.1.2020
Povprečna starost 44 SURS, 1.1.2020
Stari 0 do 14 let 14,7% SURS, 1.1.2021
Stari 15 do 64 let 64,1% SURS, 1.1.2021
Stari 65 let ali več 21,2% SURS, 1.1.2021

Prebivalci po krajevnih skupnostih

Podatek Vrednost Vir podatkov
Bertoki 2.345 SURS, 1.1.2024
Boršt 398 SURS, 1.1.2024
Črni Kal 1.881 SURS, 1.1.2024
Dekani 1.733 SURS, 1.1.2024
Gračišče 1.262 SURS, 1.1.2024
Gradin 416 SURS, 1.1.2024
Hrvatini 2.385 SURS, 1.1.2024
Koper-Center 6.539 SURS, 1.1.2024
Marezige 1.336 SURS, 1.1.2024
Olmo-Prisoje 6.074 SURS, 1.1.2024
Pobegi-Čežarji 1.912 SURS, 1.1.2024
Podgorje 147 SURS, 1.1.2024
Rakitovec 104 SURS, 1.1.2024
Semedela 4.822 SURS, 1.1.2024
Sv. Anton 2.236 SURS, 1.1.2024
Škocjan 4.363 SURS, 1.1.2024
Škofije 3.595 SURS, 1.1.2024
Šmarje 3.182 SURS, 1.1.2024
Vanganel 1.571 SURS, 1.1.2024
Za gradom 2.523 SURS, 1.1.2024
Zazid 88 SURS, 1.1.2024
Žusterna 5.340 SURS, 1.1.2024

Površine

Podatek Vrednost Vir podatkov
Površina občine 303 km2 SURS
Stavbna zemljišča 8,8% GURS
Kmetijska zemljišča 44,0% GURS
Gozdna zemljišča 50,0% GURS
Natura 2000 48,8% Natura2000.si
Naravni rezervat Škocjanski zatok 122,7 ha Škocjanski zatok

Dolžine

Podatek Vrednost Vir podatkov
Občinska meja 124,7 km GURS
Občinska meja z Republiko Italijo 14,5 km GURS
Občinska meja z Republiko Hrvaško 51,6 km GURS
Celotna dolžina obalne linije v občini 6,5 km GURS
Dolžina obalne linije v Luki Koper 2,6 km GURS

Višine

Podatek Vrednost Vir podatkov
Najvišja točka v občini – Slavnik 1028 m GURS
Najgloblja točka morja na območju občine – 18 m Luka Koper
Nadmorska višina mesta Koper 9,8 m GURS

Podnebje

Podatek Vrednost Vir podatkov
Povprečna letna temperatura zraka 14,7 °C Met. in ekol. podatki za Koper, 2021
Najnižja letna temperatura zraka -2,7 °C Met. in ekol. podatki za Koper, 2021
Najvišja letna temperatura zraka 36,2 °C Met. in ekol. podatki za Koper, 2021
Povprečna letna temperatura zraka (klimatološko povprečje 1981-2010) 11,7 °C ARSO
Trajanje sončnega obsevanja (referenčno obdobje 1981-2010) nad 2300 ur/leto ARSO
Letna količina padavin 1118 mm ARSO, 2020
Povprečna letna količina padavin (klimatološko povprečje 1981-2010) 968 mm ARSO

Hidrološki podatki

Podatek Vrednost Vir podatkov
Višina morja – srednja letna 220 cm ARSO, 2020
Višina morja (1961-2010) 217 cm ARSO
Temperatura morja (srednja) 17,4 °C ARSO, 2020
Temperatura morja (minimalna) 9,7 °C ARSO, 2020
Temperatura morja (maksimalna) 29,5 °C ARSO, 2020
Najvišja izmerjena višina plime (november 1969) 394 cm ARSO
Najnižja izmerjena višina oseke (februar 2008) 11 cm ARSO

Okolje

Podatek Vrednost Vir podatkov
Komunalni odpadki (kg/prebivalca) 489 SURS, 2020
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (kg/prebivalca) 355 SURS, 2020
Odloženi komunalni odpadki (kg/prebivalca) 31 SURS, 2020
Število ekoloških otokov/zbiralnic 622 Marjetica Koper, 2021

Promet

Podatek Vrednost Vir podatkov
Dolžina linij mestnega potniškega prometa 156,5 km MOK, 2021
Število avtobusov mestnega potniškega prometa 20 MOK, 2021
Število potnikov v mestnem potniškem prometu 935.494 MOK, 2019
Število osebnih avtomobilov 30.832 SURS, 2020
Število registriranih osebnih vozil na 1.000 prebivalcev 579 SURS, 2020
Povprečna starost osebnih avtomobilov 10,7 SURS, 2020
Število izdanih taksi dovoljenj 59 MOK, 2020
Število javnih parkirnih mest v lasti občine 5.355 MOK, 2021
Število občinskih pristanišč 3 MOK, 2022

Infrastruktura

Podatek Vrednost Vir podatkov
Občinske ceste 386 km MJU, 2020
Državne ceste 267,9 km MJU, 2020
Kolesarske poti 55,84 km MOK, 2020
Vodovodno omrežje 1.047,7 km RVK, 2021
Število prebivalcev brez vodovodnega omrežja 136 RVK, 2021
Kanalizacijsko omrežje 432,3 km MOK, 2021
Število prebivalcev, ki niso priključeni na kanalizacijsko omrežje 8.703 Marjetica Koper, 2021
Centralne čistilne naprave 1 Marjetica Koper, 2021
Male komunalne čistilne naprave 94 Marjetica Koper, 2019
Greznice 3830 Marjetica Koper, 2019
Zelene površine v mestu (m2) 70.218 m2 MOK, 2021
Število svetil javne razsvetljave 8.923 MOK, 2021
Število privezov (komunalni, ribiški, dnevni) 686 Marjetica Koper, 2021

Gospodarstvo

Podatek Vrednost Vir podatkov
Poslovni subjekti 6.903 AJPES, 2020
Gospodarske družbe 2.627 AJPES, 2020
Zadruge 18 AJPES, 2020
Samostojni podjetniki 2.957 AJPES, 2020
Pravne osebe javnega prava 66 AJPES, 2020
Nepridobitne organizacije 291 AJPES, 2020
Društva 620 AJPES, 2020
Druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti 324 AJPES, 2020
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 4.379.02 EUR SURS, 2020
Povprečno število zaposlenih v podjetju 3,6 SURS, 2020
Podjetja z registrirano dejavnostjo: morsko ribištvo 24 AJPES, 2021

Delo

Podatek Vrednost Vir podatkov
Delovno aktivno prebivalstvo 22.566 SURS, 2020
Delovna mesta 24.337 SURS, 2021
Stopnja delovne aktivnosti 66,3% SURS, 2020
Stopnja delovne aktivnosti za moške 70,5% SURS, 2020
Stopnja delovne aktivnosti za ženske 61,8% SURS, 2020
Povprečna mesečna bruto plača 1.889,52 EUR SURS, 2020
Povprečna mesečna neto plača 1.228,75 EUR SURS, 2020
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 101,8 SURS, 2020
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 101,7 SURS, 2020
Stopnja brezposelnosti 6,9 ZRSZ, dec 2021
Prejemniki pokojnin 14.420 Ajpes, 2021

Stanovanja

Podatek Vrednost Vir podatkov
Število stanovanj 22.846 SURS, 2018
Število stanovanj – naseljena 17.577 SURS, 2018
Število stanovanj – nenaseljena 5.269 SURS, 2018
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 441 SURS, 2018
Povprečna uporabna površina stanovanj 77 m2 SURS, 2018
Povprečno število oseb v stanovanju 2,9 SURS, 2018
Delež novih stanovanj, grajenih po letu 2005 11,2% SURS, 2018
Število neprofitnih stanovanj v lasti JSS MOK in SSRS 549 JSS MOK, 2021

Turizem

Podatek Vrednost Vir podatkov
Število ležišč 4.954 SURS, 2019
Nastanitveni ponudniki – Skupaj 832 SURS, 2021
Hoteli 7 SURS, 2021
Kampi 4 SURS, 2021
Sobodajalci 190 SURS, 2021
Turistične kmetije z nastanitvijo 15 SURS, 2021
Drugi nastanitveni ponudniki 616 SURS, 2021
Prenočitve turistov 257.422 SURS, 2019
Prenočitve domačih turistov 175.347 SURS, 2019
Prenočitve tujih turistov 82.075 SURS, 2019
Prihodi turistov 76.373 SURS, 2020
Prihodi domačih turistov 54.071 SURS, 2020
Prihodi tujih turistov 22.302 SURS, 2020
Vinarji 47 ZMKTK, 2021
Oljkarji 48 ZMKTK, 2021
Gostinski ponudniki (restavracije, gostilne, kavarne, …) 160 ZMKTK, 2021
Prihodi potniških ladij 72 LUKA KOPER, 2019
Število potnikov iz potniških ladij 115.581 LUKA KOPER, 2019

Šolstvo in znanost

Podatek Vrednost Vir podatkov
Vrtci z enotami 25 SURS, 2020
Število otrok v vrtcih 2.138 SURS, šol. leto 2020/21
Osnovne šole s podružnicami 15 SURS, 2020
Število učencev v osnovnih šolah 4.847 SURS, šol. leto 2020/21
Srednje šole 4 MOK, 2021
Število dijakov 1.762 SURS, 2020
Fakultete 3 UP, 2021
Število študentov 1.755 SURS, 2020
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 39 SURS, šol. leto 2020/2021
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 5,27 SURS, 2020
Število postelj v študentskih domovih 529 UP, 2022
Prebivalci z osnovnošolsko izobrazbo ali manj 22,8% SURS, 1.1.2020
Prebivalci s srednješolsko izobrazbo 53,1% SURS, 1.1.2020
Prebivalci z višješolsko, visokošolsko izobrazbo 24,1% SURS, 1.1.2020

Šport

Podatek Vrednost Vir podatkov
Število članov športnih društev/klubov/tekmovalcev 89 MOK, 2021
Večji športni objekti, dvorane, igrišča 12 MOK, 2021
Večje športne prireditve 10 MOK, 2019

Kultura

Podatek Vrednost Vir podatkov
Javni zavodi 7 MOK, 2021
Kulturna društva in skupine 130 MOK, 2021
Muzeji in galerije 3 MOK, 2021
Število obiskovalcev Pokrajinskega muzeja Koper 20.182 PMK, 2019
Število obiskovalcev Gledališča Koper 37.754 Gledališče Koper, 2019
Število izposojenega knjižničnega gradiva v Osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper 293.771 OKSV, 2019

Socialno varstvo

Podatek Vrednost Vir podatkov
Domovi za ostarele 2 MOK, 2021
Postelje v domovih za ostarele 329 MOK, 2021
Povprečno mesečno število (do)plačil v institucionalnem varstvu 139 MOK, 2021
Povprečno število upravičencev do subvencije tržne in neprofitne najemnine 434 MOK, 2021
Oskrbovana stanovanja 30 JSS MOK, 2021
Uporabniki storitve pomoč na domu 189 MOK, dec 2021
Uporabniki storitve dnevne dostave kosil na dom 308 MOK, dec 2021
Uporabniki socialnega servisa Varovanje na daljavo 153 MOK, dec 2021
Uporabniki socialnega servisa Spremljanje in družabništvo Vitica 210 MOK, dec 2021
Uporabniki storitve Prostofer 100 MOK, 2021