Zapri
14. 05. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v treh referendumskih kampanjah Preberi več
Zapri
Preglej vse novice

Občina bo tudi v 2022 financirala programe za blažitev socialnih stisk

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Po uspešni izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje dodatnih preventivnih programov in psihosocialnega svetovanja za otroke, učence in dijake, ki so se do konca leta 2021 izvajali v koprskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, bo občina sredstva za ta namen zagotavljala tudi v letu 2022. Pred dnevi je objavila nov javni razpis, na katerega se lahko izvajalci programov prijavijo do vključno 28. januarja. Razširila je tudi nabor upravičencev – po novem bodo programi namenjeni tudi mladostnikom, ki so vključeni v osnovnošolsko izobraževanje na Ljudski univerzi oziroma v aktivnosti Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper.

Koprska občina bo v želji blažiti stiske, v katerih so se v času epidemije bolezni covid-19 znašli koprski otroci, učenci in dijaki, tudi v letu 2022 financirala izvajanje dodatnih preventivnih programov in psihosocialnega svetovanja. V okviru javnega razpisa bo sredstva namenila za individualno psihosocialno svetovanje in pomoč oziroma svetovanje ter pomoč v manjših skupinah, za organizacijo preventivnih delavnic na temo preprečevanja zasvojenosti z digitalnimi mediji, samopoškodovalnega in samomorilnega vedenja, nasilja in zasvojenosti z alkoholom in/ali s tobakom ter nedovoljenimi psihoaktivnimi snovmi ter izvedbo delavnic socialno-emotivnega učenja, ki so namenjene zviševanju socialne in čustvene kompetentnosti, treningu socialnih veščin in upravljanju z medosebnimi odnosi.

Rok za prijavo na razpis se izteče 28. januarja, nanj se lahko prijavijo društva, ustanove in zavodi, ki so registrirani, usposobljeni in kadrovsko okrepljeni za izvajanje navedenih programov. Želja občine je, da bi programe izvajali v vseh vzgojno-izobraževalnih zavodih v občini, in sicer do konca šolskega leta 2022. Za ta namen je v proračunu predvidela 20.000 evrov.

Do konca leta sedem izvajalcev programov

Preventivne programe, psihosocialno svetovanje in različne oblike psihosocialne pomoči, ki so za otroke in mladostnike brezplačni, je v okviru javnega razpisa 2021 izvajalo sedem prijaviteljev, in sicer Zavod Amaltea, Center za socialno delo Južna Primorska, Zavod NORA, Center za psihosintezo in razvoj človeških potencialov, Društvo Center za psihoterapijo in psihosocialno pomoč Koper – Associazione Centro psicoterapia e assistenza psicosociale di Capodistria, Zavod uporabnih umetnosti in Društvo Projekt Človek. Ti so v koprskih javnih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah pripravljali preventivne delavnice na temo preprečevanja zasvojenosti z digitalnimi mediji, preprečevanja nasilja, socialno-emocionalnega učenja in zasvojenosti z alkoholom, tobakom ter nedovoljenimi psihoaktivnimi snovmi.