Preglej vse novice

Občina išče najemnike za štiri poslovne prostore v središču Kopra

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Mestna občina Koper je pred dnevi objavila javni razpis za oddajo nepremičnin – poslovnih prostorov v najem z javnim zbiranjem ponudb. V tokratno ponudbo nepremičnin je uvrstila štiri manjše poslovne prostore v pritličju treh poslovno-stanovanjskih stavb v središču mesta Koper. Rok za oddajo ponudb je 24. marec do 12. ure.

Prvi prostor, velikosti 30,63 kvadratnega metra, je na Destradijevem trgu (št. 9). Namenjen je pisarniški oz. drugi mirni storitveni dejavnosti, občina pa bi lahko zanj iztržila najmanj 276,69 evra. Občina išče najemnika tudi za 29,36 kvadratnega metra velik poslovni prostor na Gallusovi ulici (št. 6), v katerem je možno poleg pisarniške in drugih mirnih storitvenih dejavnosti izvajati tudi trgovsko dejavnost. Izklicna mesečna najemnina za februar znaša 252,64 evra.

V naboru prostorov sta tudi dve pisarni na Verdijevi ulici (št. 7), prva velikosti 26,17 in druga 13,65 kvadratnega metra, ki ju lahko ponudniki najamejo ločeno oziroma kot en poslovni prostor. Obe se oddajata za pisarniško oz. drugo mirno storitveno dejavnost, prva po izklicni ceni 251,20, druga pa 134,15 evra. Prednost pri najemu bodo imeli tisti, ki bodo podali ponudbo za najem obeh prostorov kot zaokrožene celote, v primeru ločenega najema pa se bosta najemnika zavezala k souporabi sanitarnih prostorov in delitvi stroškov porabe vode ter električne energije.

Ogledi prostorov so možni do 23. marca, a le po predhodnem dogovoru.

Ponudniki morajo ponudbe, ki vključujejo vso zahtevano razpisno dokumentacijo in potrdilo o plačani varščini za resnost ponudbe, oddati po pošti ali osebno v sprejemno-informacijski pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, do vključno 24. marca do 12. ure. Odpiranje ponudb bo javno, in sicer 26. marca ob 11. uri v spodnji sejni sobi Mestne občine Koper.

Razpisna dokumentacija je dostopna na https://www.koper.si/sl/tenders/javni-razpis-za-oddajo-nepremicnin-poslovnih-prostorov-v-najem-v-mestni-obcini-koper-z-javnim-zbiranjem-ponudb-10/.