Preglej vse novice

Občina išče najprimernejšo rešitev in izdelovalca projektne dokumentacije za Zdravstveni center Koper

Kategorija: Splošno, Urejanje prostora
Datum objave:

Mestna občina Koper je objavila javni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izdelovalca projektne dokumentacije za novogradnjo Zdravstvenega centra Koper. Rok za oddajo natečajno ponudbene dokumentacije je 24. maj 2023 do 12. ure.

Mestna občina Koper namerava z izgradnjo Zdravstvenega centra Koper na območju Urbanega središča Barka za občanke in občane na enem mestu zagotoviti celovito zdravstveno oskrbo. Z objavo razpisne dokumentacije za »Javni projektni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za novogradnjo Zdravstvenega centra Koper« želi Mestna občina Koper pridobiti najustreznejše arhitekturne, konstrukcijske in urbanistične rešitve ureditve celotnega natečajnega območja. Pridobiti torej želi najprimernejše rešitve za gradnjo Zdravstvenega centra Koper, ureditev odprtih površin, vključno z umestitvijo dostopov in vhodov ter s povezavo na sosednja območja, vključno z ureditvijo drive-in točke za primer epidemije oz. pandemije.

Mestna občina Koper bo s prvonagrajenim natečajnikom sklenila pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije.

Naročnik bo v javnem natečaju upošteval natečajno ponudbeno dokumentacijo, ki bo prispela do roka za oddajo, tj. 24. maja 2023 do 12. ure, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ne glede na način dostave.

Več informacij o javnem natečaju je dostopnih na tej povezavi.