Preglej vse novice

Občina objavila več razpisov

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Mestna občina Koper je pred dnevi objavila več javnih razpisov za sofinanciranje dejavnosti društev in organizacij na različnih področjih v letu 2021, rok za prijavo se izteče 8. marca. Poleg tega je objavila tudi javni razpis za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti. Več informacij o razpisih je na voljo na uradni spletni strani koprske občine.

Koprska občina je minuli teden v Uradnem listu RS in na spletni strani objavila več razpisov, in sicer javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva, javni razpis za sofinanciranje programov in projektov za otroke in mladino, javni razpis za sofinanciranje programov in projektov društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo varstva okolja, javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov ali projektov, javni razpis za sofinanciranje programov in projektov društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo zdravja ter javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij in drugih društev in združenj, ki niso predmet drugih razpisov. Zainteresirani se lahko na razpise prijavijo do ponedeljka, 8. marca.

V okviru javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov ali projektov bo Mestna občina Koper sofinancirala umetniške programe, redno delovanje in programe ljubiteljske kulturne dejavnosti s področja glasbe, gledališča in lutk, folklore ter intermedija, likovno in galerijsko dejavnost, projekte samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in projekte založništva. Z javnim razpisom za sofinanciranje programov in projektov za otroke in mladino bo občina sofinancirala programe in projekte za otroke do 14. leta starosti (programi, ki med drugim prispevajo k dvigu kakovosti življenja otrok, spodbujajo ustvarjalnost in večjo vključenost različnih skupin) ter programe za mladino med 15. in 29. letom starosti (izobraževalne programe, programe za aktivno preživljanje prostega časa, programe za zmanjšanje diskriminacije, socialne izključenosti in nasilja, prireditve za mlade).

MOK bo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje programov veteranskih organizacij, drugih društev in združenj, ki niso predmet drugih razpisov, sofinancirala programe društev, zveze društev, zavodov in drugih subjektov, ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Koper, z javnim razpisom za sofinanciranje programov socialnega varstva pa programe socialnega varstva v letu 2021, ki jih izvajajo društva, ustanove in zavodi.

Z javnim razpisom za sofinanciranje programov in projektov društev ter drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo zdravja, bo MOK sofinancirala dejavnosti ozaveščanja in vključevanja javnosti v aktivnosti, katerih cilj je promocija zdravja.

Z javnim razpisom za sofinanciranje programov in projektov društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo varstva okolja, pa bo koprska občina sofinancirala aktivnosti za ozaveščanje in vključevanje javnosti v aktivnosti, ki prispevajo k pospeševanju in promociji varovanja okolja, aktivnosti, ki prispevajo k čistejšemu okolju, in druge aktivnosti s tega področja.

Vsi razpisi so objavljeni na občinski spletni strani, za dodatne informacije glede omenjenih razpisov se lahko zainteresirani v času uradnih ur obrnejo na občinski Urad za družbene dejavnosti.

 

Objavljena občinska razpisa za področje turizma

Mestna občina Koper je objavila javni razpis za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti in javni razpis za sofinanciranje delovanja turističnih društev. Tudi letošnji občinski javni razpis za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti je razdeljen na več sklopov, in sicer na sofinanciranje prireditev, sofinanciranje velikih športnih prireditev in sofinanciranje promocijskih aktivnosti.

Rok za prijave za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti, ki so se izvajale od 1. januarja do vključno 10. marca 2021 oziroma se bodo izvajale v obdobju od 10. marca do 31. decembra 2021, je 8. marec. Sicer bo Javni razpis za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti v Mestni občini Koper letos imel še tri roke za prijavo, in sicer do vključno 10. maja 2021 za prireditve oziroma promocijske aktivnosti, ki se bodo izvajale od 1. junija do 31. decembra 2021, do vključno 10. junija 2021 za prireditve oziroma promocijske aktivnosti, ki se bodo izvajale od 1. julija do 31. decembra 2020, in do vključno 10. septembra za prireditve oziroma promocijske aktivnosti, ki se bodo izvajale od 1. oktobra do 31. decembra letos.

Občina je objavila tudi javni razpis za sofinanciranje delovanja turističnih društev, na katerega se lahko prijavijo samo društva, katerih glavnina delovanja spodbuja razvoj in promocijo turizma. Rok za prijavo na razpis je 8. marec.

Oba razpisa sta dostopna na občinski spletni strani.