Preglej vse novice

Občina poziva k oblikovanju predloga izhodišč za ureditev območja za Slavnikom

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Mestna občina Koper je objavila Javni poziv k oblikovanju izhodišč za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Slavnik, v okviru katerega imajo javnost in nosilci urejanja prostora možnost podati svoje pobude in predloge na predlagano ureditev. Gre za predhodno fazo v postopku priprave OPPN-ja, ki je namenjena širšemu razmisleku o nadaljnjem razvoju in predlagani ureditvi območja nekdanjih Slavnikovih garaž v Semedeli. Šele na podlagi prejetih pobud in predlogov bo župan sprejel odločitev o začetku postopka priprave prostorskega akta za to območje.

Mestna občina Koper je objavo predloga izhodišč za ureditev območja nekdanjih Slavnikovih garaž začela na pobudo investitorja, ki želi urediti in znova oživiti ta zapuščeni in degradirani del mesta. Na njem si želi zgraditi tri večstanovanjske objekte, poslovni objekt in hotel s petimi oziroma šestimi etažami višine do največ 28 metrov. Pod njimi bi uredil še štiri dodatne etaže, dve pritlični s servisnimi storitvami in dve podzemni etaži z nekaj manj kot 300 parkirnimi mesti, stanovanjskimi kletmi, prostori za tehniko in poslovnimi arhivi. Dodatni 102 parkirni mesti bi umestil v spodnje pritličje skupaj s trgovino, tehniko in dodatnimi poslovnimi arhivi, v zgornje pritličje pa več poslovnih in gostinskih lokalov, trgovine in stanovanja. V pritličju bi uredil tudi več strešnih vrtov, javne površine in trg, plato in otroško igrišče ob bližnji cerkvi sv. Marije, v okviru projekta pa obnovil in smiselno uredil še okolico tamkajšnjega vrtca. Poleg tega je predvidena gradnja nove varne prometne povezave čez hitro cesto, ki bi bila zaradi zagotavljanja minimalnih prometnih, funkcionalnih in konstrukcijskih višin dvignjena do 10,90 metra nadmorske višine.

Predlog izhodišč bo javno objavljen do vključno 27. marca, in sicer na spletni strani Mestne občine Koper, dostopen bo tudi v prostorih krajevnih skupnosti Semedela, Za gradom in Koper – center. V tem času lahko zainteresirana javnost, nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci urejanja prostora podajo svoje pripombe in predloge, ki bodo prispevali h končnemu oblikovanju izhodišč.

Če bo epidemiološka slika to omogočala, bo Mestna občina Koper 10. marca, ob 16. uri v amfiteatralni dvorani OŠ Koper organizirala javno predstavitev dokumenta.