Preglej vse novice

Občina prilagodila določene aktivnosti pri pripravi OPN-ja trenutnim razmeram

Kategorija: OPN
Datum objave:

Obveščamo vas, da smo morali napovedano izvedbo predstavitve osnutka Občinskega prostorskega načrta po posameznih krajevnih skupnostih Mestne občine Koper, zaradi trenutnih razmer nekoliko prilagoditi.

Vse dosedanje aktivnosti občine in osnutek dokumenta bomo v drugi polovici maja predstavili svetom krajevnih skupnosti, ki najbolje poznajo potrebe in razvojne pobude posameznih krajev oziroma območij, v kratkem pa bomo pregled aktivnosti, vključno s konceptom prostorskega razvoja občine objavili na spletni strani https://www.koper.si/obcina/obcinski-prostorski-nacrt-mestne-obcine-koper/novice-in-obvestila-v-postopku-priprave-opn/. Javnost bomo o tem pravočasno obvestili.

Ob tem občanom sporočamo, da izdelava osnutka OPN-ja in vse druge aktivnosti tega postopka potekajo v skladu z začrtano časovnico. Osnutek OPN-ja bomo predvidoma konec maja posredovali v obravnavo nosilcem urejanja prostora in ga po pridobitvi prvih mnenj ustrezno dopolnili. Z dopolnjenim osnutkom OPN-ja bomo nato seznanili tudi javnost, v okviru javne razgrnitve, ki bo trajala 30 dni. V tem času bo občina izpeljala tudi javno obravnavo, javnost pa bo imela možnost podati svoje pripombe na predstavljen dokument. Po javni razgrnitvi, ki jo načrtujemo predvidoma v začetku leta 2021, bomo prejete pripombe in predloge javnosti proučili in do njih zavzeli stališče.

Pomembno je, da se pri izvedbi aktivnosti čim bolj držimo predvidene časovnice, saj je skrajnji rok za sprejem končnega dokumenta Občinskega prostorskega načrta 31. december 2021. Po tem datumu namreč prenehajo veljati vsi trenutno veljavni prostorski akti, ki so ključni za vsakršen nadaljnji poseg v prostor.