Preglej vse novice

Občina prodaja posamezne dele nedokončanega poslovnega objekta Solis

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Mestna občina Koper bo na naslednji javni dražbi nepremičnin prodajala 10.035,40 kvadratnega metra nedokončanih površin v poslovnem objektu Solis na Bonifiki s pripadajočimi skupnimi deli objekta in napravami. Kupec bo poleg tega pridobil pravico za dokončanje gradnje predvidoma 779,7 kvadratnega metra še nezgrajenih delov stavbe. Dražba bo v prostorih koprske občine 1. oktobra ob 10. uri, izklicna cena znaša 6.583.647 evrov brez davka.

Občina bo na oktobrski javni dražbi iskala kupca za nekaj več kot 1 hektar površin v poslovnem delu objekta Solis, ki bo poleg 61 nedokončanih prostorov in 256 parkirnih mest v podzemni parkirni hiši, pridobil tudi pravico gradnje na še nezgrajenih delih stavbe. Nepremičnine, ki se kot celota prodajajo po izklicni ceni 6.583.647,00 evrov brez vključenega davka na dodano vrednost, so po planskih aktih v ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti. Prodane bodo po načelu videno kupljeno, ogled nepremičnin bo možen 25. avgusta oziroma 3. in 15. septembra, po predhodni najavi.

Na javni dražbi lahko sodelujejo tako pravne kot fizične osebe, osnovni pogoj je pravočasno (do vključno 28. septembra) vplačana varščina v višini 1.239.200,00 evrov. Sodelujoči morajo poleg tega na dražbi predložiti izvirnik veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko, pravne osebe oziroma samostojni podjetniki pa še izpisek iz sodnega registra oziroma portala AJPES, ki ni starejši od treh mesecev. Če se dražbe v imenu ponudnika udeleži pooblaščenec, mora ta imeti overjeno pooblastilo.

Več informacij o javni dražbi dobite na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne občine Koper oziroma na spletni strani https://www.koper.si/sl/tenders/javna-drazba-za-prodajo-posameznih-delov-objekta-solis/.