Zapri
05. 04. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v kampanji za evropske volitve Preberi več
Zapri
Preglej vse novice

Objavljen razpis za direktorja Javnega zavoda Gasilska brigada Koper

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Mestna občina Koper z javnim razpisom išče direktorja Javnega zavoda Gasilska brigada Koper. Direktorja – poveljnika bo za obdobje štirih let imenoval koprski župan, rok za prijavo je četrtek, 4. marec.  

Direktor bo v štiriletnem mandatu organiziral in vodil delo, poslovanje in strokovno delo zavoda, hkrati bo odgovoren za zakonitost in strokovnost zavoda. Poleg splošnih pogojev za sklenitev delovnega razmerja bo moral izpolnjevati tudi druge pogoje, med drugim mora imeti najmanj pet let delovnih izkušenj pri opravljanju operativnih nalog gasilstva, višjo raven znanja italijanskega jezika, opravljen predpisan strokovni izpit v skladu s petim odstavkom 13. člena Zakona o gasilstvu ali ta izpit opraviti najkasneje v enem letu po nastopu dela ter organizacijske in vodstvene sposobnosti.

Prijavo na razpis z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev mora kandidat poslati v roku 15 dni od dneva objave razpisa na naslov Mestna občina Koper, Župan, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, v zaprti ovojnici, s pripisom »Razpis za direktorja – poveljnika GB Koper – Ne odpirati«. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@koper.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Več informacij o razpisu je na voljo na https://www.koper.si/public_tender/javni-razpis-za-delovno-mesto-direktorja-poveljnika-javnega-zavoda-gasilska-brigada-koper/.