Zapri
19. 02. 2024 Objavljena stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve OPN-ja Preberi več
Zapri
Preglej vse novice

Obnovljena bo tudi cesta skozi vas Kastelec

Kategorija: Splošno
Datum objave:

V teh dneh so se začela investicijsko-vzdrževalna dela na cesti Kastelec–Socerb, v okviru katerih bo občina obnovila 715 metrov dolg odsek ceste, razširila pločnik in uredila dve avtobusni postajališči. V času del bo promet izmenično enosmeren, naložba bo sklenjena spomladi prihodnje leto.

Obnove dotrajane ceste skozi vas Kastelec, ki se je začela pred dnevi, se bodo najbolj razveselili tamkajšnji prebivalci. Vozišče, po katerem se dnevno peljejo, je danes namreč ozko in dotrajano, bankine so neutrjene, zaradi neustreznega odvodnjavanja se ob deževju na vozišču zadržuje voda.

V okviru obnove, ki se je začela pred dnevi, bo izbrani izvajalec del, družba Finali, d. o. o., večji odsek ceste razširil in jo v celoti preplastil, ob njej uredil pločnik v širini 1,5 metra in dve avtobusni postajališči. Za varno prečkanje ceste bo pred vsakim postajališčem uredil grbino s prehodom za pešce, ob cestišču pa postavil javno razsvetljavo. Na novo bodo urejeni tudi cestni priključki, prepusti, jaški in meteorna kanalizacija ter prometna signalizacija.

Mestna občina Koper bo v Kastelcu na novo uredila tudi ekološki otok s petimi večjimi zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov in ga ozelenila.

Vrednost naložbe znaša 414.125,82 evra, dela bodo sklenjena predvidoma v petih mesecih.